52. ročník Velké ceny města Olomouce

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

18.05.2024

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Uhlíř David
737 572 927
daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Iva Machová
Lékař
ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje
Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval
Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1934 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Startují muži a ženy, případně junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na Velkou cenu Olomouce pozváni nebo přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni ředitelem závodu.
Soutěží se výhradně v mužských a ženských disciplinách (váha náčiní, překážky).

V hodu oštěpem proběhne společná soutěž mužů a žen. Vybráno bude 6 mužů a 6 žen z přihlášených závodníků a závodnic. 

 

Soutěže

Dorostenky oštěp 500g
Junioři 110m p 99,1
Muži 100 m, 400 m, 800 m, 110m p 106,7, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100m p 83,8, 4x100 m, dálka, koule 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

7. ročník Memoriálu Pavla Čecháka v běhu na 110 m př. mužů
4. ročník Memoriálu Miroslava Hrabala v běhu na 100 m mužů

MÍTINK SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE A OLOMOUCKÉHO KRAJE

Základní výšky ve výšce a tyči určí ředitel závodu. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.
Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve velké klubovně rugby v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc od 08:30 hodin.
Prezentace a výdej startovních čísel bude probíhat u vstupu do atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc u vrhačské sítě. 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 29. 4. 2024 do středy 15. 5. 2024, uzávěrka přihlášek je ve středu 15. 5. 2024 ve 23:59 hodin.
Na webových stránkách ČAS bude poté zveřejněn výběr a případné škrty. 
 

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a prezentace bude probíhat v atletické hale TJ Lokomotiva Olomouc u vrhačské sítě. 
Výdej bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno na prsou, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy.
Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, startovní číslo připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.
Vydáním startovních čísel bude zároveň závodník, resp. závodnice, odprezentován, resp. odprezentována.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletické hale TJ Lokomotiva Olomouc.

Při rozcvičování na skok o tyči je povolena účast trenérů v sektoru, kde pro ně bude vyhrazen prostor.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v garáži za cílem. 

Svolavatelna

Bude umístěna na konci atletického tunelu u sektoru pro skok o tyči a závodníci, resp. závodnice, se zde musí prezentovat:

  • běhy - nejpozději 15 minut před startem
  • technické discipliny - nejpozději 30 minut před startem
  • skok o tyči - nejpozději 60 minut před startem

Ve svolavatelně proběhne kontrola dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a budou z ní hromadně odvedeni, resp. odvedeny, na místo startu.

 

Šatny

Budou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny budou označeny pro muže a ženy.  

Šatny slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli za cílem vedle hlavní tribuny. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje ředitel závodu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za cílem vedle hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český červený kříž Olomouc.

Časový pořad

sobota, 18.5.2024

Čas Disciplíny
11:20 3000 m Ž Finále
11:45 100m p 83,8 Ž Finále
11:50 tyč M
12:00 110m p 99,1 Jři Finále koule 4kg Ž
12:10 110m p 106,7 M Finále
12:30 800 m Ž Finále disk 2kg M
12:45 800 m M Finále
13:00 Slavnostní zahájení
13:10 4x100 m Ž Finále výška M
13:20 400 m Ž Finále
13:30 dálka Ž
13:40 400 m M Finále
15:00 100 m M Rozběh
15:30 dálka M oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 800g M
16:10 200 m Ž Finále
16:35 koule 7,26kg M
17:00 100 m M Finále

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné v ulicích v okolí stadionu.

Další informace

Vyhlašování vítězů

První tři závodníci, resp. závodnice, budou svoláni ihned po ukončení discipliny na stupně vítězů, kde obdrží medaile, ceny a poukaz pro výplatu "Prize money".

Prize money TOP:
(Muži - 100 m, 110 m př., výška, koule 7,26 kg, oštěp 800 g)
(Ženy - 200 m, 3000 m, koule 4 kg, oštěp 600 g)

1. místo    200 €
2. místo    100 €
3. místo    50 €

Prize money LOW:
(Muži - 400 m, 800 m, tyč, dálka, disk 2 kg)
(Ženy - 400 m, 800 m, 100 m př., dálka)

1. místo    100 €
2. místo    50 €
3. místo    20 €

Prémie:
Prémie 40 € za překonání rekordu stadionu (přehled rekordů stadionu viz. příloha).

Prize money budou vypláceny v plné výši 100 % pouze při dosažení níže uvedených výkonů. V opačném případě bude vypláceno 50 % prize money.

Disciplina Muži Ženy
100 m 10.65 x
200 m x 23.98
400 m 47.48 54.75
800 m 1:50.03 2:08.66
3000 m x 9:47.73
110 m př. / 100 mpř. 14.49 14.01
4 x 100 m x 47.00
výška 2.10 x
dálka 7.37 5.94
tyč 5.09 x
koule 7,26 kg / 4 kg 17.41 15.91
disk 2 kg/ 1 kg 56.69 x
oštěp 800 g / 600 g 72.12 51.57