II. mítink Zlaté ligy atletických přípravek JMK

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

17.06.2024

Místo

Brno - SG Ludvíka Daňka (Botanická 70, Brno 602 000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Tomáš Klíma
608 972 704
acp.olymp.brno@seznam.cz
Technický ředitel
Eliška Kutrová
728 946 694
eliskakutrova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje
VSK Univerzita Brno
Výsledky zpracoval
Martin Juránek
mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2015 - 2021
ročníky 2013 - 2014

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Atletické přípravky a minipřípravky - v rámci Zlaté ligy není povoleno používání treter. Skok daleký se měří z místa odrazu. 60 m se startuje z polovysokého startu. V hodu kriketovým míčkem hází soutěžící 3 pokusy hned za sebou. Dlouhé běhy se běží tzv. z čáry.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu vedle cíle od 15:00 hodin. Provádění škrtů je možné do 15:45.

Startovné

Oddíly v rámci Zlaté ligy atletických přípravek startovné neplatí. Ostatní oddíly 100,- závodník.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2024 do 15.6.2024 18:00 nebo na e-mail: eliskakutrova@centrum.cz (jméno, příjmení, datum a rok narození, oddíl, disciplíny).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

pondělí, 17.6.2024

Čas Disciplíny
15:00 Provádění škrtů + registrace na místě (15:00-15:45)
15:45 Společná rozcvička
16:00 60 m EleHm 60 m EleH kriket EleD
16:10 60 m EleDm
16:20 60 m EleD
16:30 dálka EleDm kriket EleHm kriket EleH
17:00 dálka EleD
17:20 kriket EleDm
17:30 dálka EleHm dálka EleH
17:50 300 m EleDm
17:55 300 m EleHm
18:00 600 m EleH
18:10 600 m EleD

Parkování

Vstup boční brankou od ulic Bayerova/Kabátníkova nebo vjezdem z ulice Ptašínského.

Parkování pro veřejnost a závodníky v přilehlých ulicích. V okolí se nachází parkovací zóna B a C. Trolejbus č. 32 (zastávka Botanická) či tramvaj č. 1, 6 (Hrnčířská).

Další informace

Ve Zlaté lize atletických přípravek startují závodníci oddílů, které se do této soutěže přihlásily. Dle naplnění kapacity závodu bude případně povolen start ostatních atletů po nahlášení na mail eliskakutrova@centrum.cz