KP OPEN jednotlivců mužů, žen a mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Hvězda Pardubice z.s.

Datum

01.06.2024

Místo

Pardubice (MAS Pardubice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Adam Ovčárik KHKAS
739840916
adammo.ovcarik@gmail.com
Technický delegát
ing. Josef Marek PKAS
602946655
josef.marek@email.cz
Ředitel závodu
Iva Tlapáková
775907122
hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
RNDr. Jan Zajíc
724172882
hvezda-pardubice@seznam.cz
Technický ředitel
Jan Touš Dis.
720135035
hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlasatel
Vlastimil Král, Mgr.Lukáš Dejdar
Lékař
Pavla Hedvábná Dis.
Vedoucí ceremoniálu
Kamila Vyberčiová
hvezda-pardubice@seznam.cz
Časomíru zajišťuje
Petr Gdula
hvezda-pardubice@seznam.cz
Výsledky zpracoval
ing.Jana Kárníková
hvezda-pardubice@seznam.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky ve skoku vysokém a o tyči a zvyšování určí technický delegát. Odrazové prkno v trojskoku je stanoveno 11 m pro chlapce a 9 m pro dívky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu v označených klubovnách od 8,30 hod. 

Vedoucí výprav zde do 8,45 hod aktualizují přehledy startů.

 

Startovné

Startovné je 150,-Kč / start  splatných před začátkem soutěží v závodní kanceláři.  

Starty MS 200,-Kč / start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 20.5. 2024 do čtvrtka 30. 5. 2024 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pouze pro běhy na 800m a delší bude vydávat asistent startéra při prezentaci závodníků vždy 10 min. před startem příslušného závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu.

V sektorech pro technické disciplíny výhradně za dozoru pověřeného rozhodčí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu v označené místrnosti.

Svolavatelna

Každý závodník resp. závodnice se prezentuje ve svolavatelně 35 min. před zahájením příslušné technické disciplíny., tyč 60 min., běhy 15 min.

Závodníci odejdou společně s rozhodčím na start/sektor.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodů, hlavní rozhodčí a řídící příslušné soutěže.

Časový pořad

sobota, 1.6.2024

Čas Disciplíny
09:15 3000m p 91,4 Jři 3000m p 91,4 M
09:30 2000m p 83,8 Dci kladivo 3kg Dky oštěp 800g Jři oštěp 800g M
09:50 2000m p 76,2 Dky
10:00 dálka Dci
10:05 3000m p 76,2 Jky 3000m p 76,2 Ž
10:15 výška Jky výška Dky výška Ž tyč Jři tyč Dci tyč M
10:20 110m p 106,7 M kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Ž oštěp 500g Dky
10:35 110m p 99,1 Jři 110m p 91,4 Dci
10:40 100m p 83,8 Ž
10:45 100m p 83,8 Jky
10:50 100m p 76,2-8,5 Dky
10:55 100 m Dky Rozběh
11:00 100 m Ž Rozběh 100 m Jky Rozběh
11:10 100 m Dci Rozběh dálka Jři dálka M kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž
11:20 100 m M Rozběh 100 m Jři Rozběh
11:35 800 m Jky 800 m Dky 800 m Ž
11:40 800 m Dci výška Dci výška Jři výška M
12:00 800 m M 800 m Jři kladivo 5kg Dci oštěp 700g Dci
12:10 100 m Dky Finále
12:15 100 m Jky Finále
12:20 100 m Ž Finále tyč Dky tyč Jky tyč Ž dálka Dky
12:30 100 m Dci Finále
12:35 100 m Jři Finále
12:40 100 m M Finále
12:50 400 m Dky 400 m Ž 400 m Jky
13:00 400 m Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Jky disk 1kg Ž
13:05 400 m Jři
13:10 400 m M
13:20 dálka Jky dálka Ž
14:00 disk 1,75kg Jři disk 2kg M
14:30 400m p 91,4 Jři trojskok Dci trojskok Jři trojskok M
14:45 400m p 76,2 Jky 400m p 76,2 Ž
14:50 300m p 76,2 Dky
15:00 300m p 83,8 Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky koule 4kg Ž disk 1,5kg Dci
15:10 200 m Dky
15:20 200 m Jky 200 m Ž
15:30 200 m Dci trojskok Dky trojskok Jky trojskok Ž
15:40 200 m Jři 200 m M
15:50 1500 m Dky 1500 m Jky 1500 m Ž
16:00 1500 m Dci 1500 m Jři 1500 m M koule 5kg Dci disk 1kg Dky
16:15 4x100 m Dky 4x100 m Jky 4x100 m Ž
16:20 4x100 m Dci 4x100 m Jři 4x100 m M
16:25 4x400 m Dky 4x400 m Jky 4x400 m Ž
16:30 4x400 m Dci 4x400 m Jři 4x400 m M
16:35 5000 m M 5000 m Ž 5000 m Jři
16:50 3000 m Dci 3000 m Jky 3000 m Dky

Další informace

Po uzavření přihlášek může být upraven časový pořad podle počtu přihlášených závodníků.

Štafety přihlásí klub na jednoho závodníka v příslušné kategorii. Členy štafet mohou být vždy max. dva závodníci z mladší kategorie.

Vyhlášení vítězů bude probíhat průběžně ihned po ukončení disciplíny.