KP MSK jednotlivců žactva a ml.žactva – disciplíny LODM

MSKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

12.05.2024

Místo

Ostrava - Poruba (Stadion Atletika Poruba, SAP Ostrava - Poruba)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Stanislav Šuška
733383013
info@atletikaporuba.cz
Časomíru zajišťuje
Zdeněk Duda
Zdenek.Duda@atletikaporuba.cz
Výsledky zpracoval
Kateřina Melounová
Katerina.Melounova@atletikaporuba.cz

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou určeny podle výkonnosti.

Pro překážkové běhy a běhy na 60 m se vždy počítá s Finále A i Finále B.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Poznámka: tento závod je skladbou disciplín koncipován jako jeden z nominačních závodů pro LODM 2024

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na tribuně během závodů.

Startovné

Startovné je po dohodě MSKAS stanoveno na 50 kč za závodníka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.4. do 10.5.2024 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, na fotbalovém hřišti s umělou trávou.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné při vstupu na dráhu směrem od rozcvičovací plochy umělého travnatého fotbalového hřiště. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny.


Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tři nejlepší závodníci v každé disciplíně obdrží medaile.

Zdravotní služba

Bude k dispozici v areálu na ploše stadionu.

Časový pořad

neděle, 12.5.2024

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh výška Žky Finále dálka Žcm Finále disk 1kg Žci Finále oštěp 400g Žkm Finále
10:15 100m p 83,8 Žci Rozběh
10:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh
10:45 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
11:00 60 m Žky Rozběh
11:15 60 m Žci Rozběh
11:30 60 m Žkm Rozběh výška Žci Finále dálka Žkm Finále disk 0,75kg Žky Finále oštěp 500g Žcm Finále
11:45 60 m Žcm Rozběh
12:00 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:15 100m p 83,8 Žci Finále
12:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
12:45 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
13:00 60 m Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
13:15 60 m Žci Finále
13:30 60 m Žkm Finále
13:45 60 m Žcm Finále
14:00 1500 m Žci Finále
14:15 800 m Žky Finále
14:30 800 m Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
14:45 800 m Žkm Finále
15:00 300 m Žci Finále
15:15 300 m Žky Finále

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky v okolí areálu.

logo - vedle sebe