1.semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření SK MaS pořádá atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.05.2024

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Miroslav Sadil -dci, Pavel Bobál - jři
Technický delegát
Vojtěch Kučírek - dky, Josef Šoba - jky
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Ivana Roztočilová
Technický ředitel
Lucie Vlková
Hlasatel
Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:00 v restauraci v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30 hodin v místnosti za cílem na hlavním stadionu.

Startovné

Závodníci přihlášeni k soutěži mimo bodování zaplatí startovné 200,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.4.2024 do 3.5.2024 do 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. 

Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 5.5.2024

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Dci tyč Jři dálka Dky koule 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci chůze 3000m Dci chůze 3000m Dky
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky
10:40 100m p 83,8 Jky
10:50 110m p 91,4 Dci
11:00 110m p 99,1 Jři
11:10 dálka Jky koule 4kg Jky kladivo 3kg Dky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:35 800 m Dci
11:45 800 m Jři
11:55 100 m Dky
12:00 výška Jři oštěp 800g Jři
12:10 100 m Jky
12:20 koule 5kg Dci kladivo 6kg Jři
12:25 100 m Dci
12:40 100 m Jři
12:50 dálka Dci
12:55 400 m Dky
13:00 tyč Dky tyč Jky oštěp 500g Dky
13:05 400 m Jky
13:15 400 m Dci
13:25 400 m Jři
13:30 výška Dky koule 6kg Jři kladivo 5kg Dci
13:35 2000m p 76,2 Dky
13:50 3000m p 76,2 Jky
14:05 2000m p 83,8 Dci
14:25 3000m p 91,4 Jři
14:40 3000 m Dky 3000 m Jky dálka Jři disk 1kg Dky
14:55 3000 m Dci 3000 m Jři
15:00 výška Jky oštěp 600g Jky
15:15 300m p 83,8 Dci
15:25 300m p 76,2 Dky
15:35 400m p 76,2 Jky
15:45 400m p 91,4 Jři
15:50 trojskok Dci
15:55 200 m Dky
16:00 disk 1,5kg Dci
16:15 200 m Jky
16:30 200 m Dci trojskok Jři
16:40 200 m Jři
16:55 1500 m Dky
17:00 trojskok Dky trojskok Jky disk 1kg Jky disk 1,75kg Jři
17:05 1500 m Jky
17:15 1500 m Dci
17:20 1500 m Jři
17:30 4x100 m Dky
17:40 4x100 m Jky
17:50 4x100 m Dci
18:00 4x100 m Jři

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.

Další informace

Soutěže v hodu kladivem (všechny kategorie) a  v hodu diskem (dorostenky a juniorky) budou probíhat na vrhačském hřišti. Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.