Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek - jednotlivci

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

08.05.2024

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion - Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Feranec Adam
Technický delegát
Mařádek Miroslav
Ředitel závodu
Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí
Jana Václavková
Technický ředitel
Vlková Lucie
Hlasatel
Šulc Augustin
Časomíru zajišťuje
Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval
Online systém, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1964 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1964 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 400m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou stanoveny podle počtu přihlášených na místě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8,00hod. v místnosti pod hlavní tribunou až do ukončení závodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.4.2024 6,00 hod. do 6.5.2024 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vyhrazeném a označeném prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli pod hlavní tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči bude určeno podle počtu přihlášených závodníků.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod hlavní tribunou a zveřejňovány okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli a hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod hlavní tribunou a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu

Časový pořad

středa, 8.5.2024

Čas Disciplíny
09:30 5000 m Ž Finále dálka Dci Finále disk 1,5kg Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 4kg Ž Finále
10:00 100m p 76,2-8,5 Dky Finále výška Dky Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále tyč M Finále
10:10 100m p 83,8 Jky Finále 100m p 83,8 Ž Finále
10:20 110m p 91,4 Dci Finále
10:30 110m p 99,1 Jři Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
10:40 110m p 106,7 M Finále
10:55 100 m Dky Rozběh
11:00 dálka M Finále dálka Jři Finále
11:10 100 m Jky Rozběh
11:20 100 m Ž Rozběh 100 m Dci Rozběh kladivo 5kg Dci Finále
11:30 100 m Jři Rozběh výška Jky Finále výška Ž Finále
11:40 100 m M Rozběh
11:45 800 m Dky Finále
11:50 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále
11:55 800 m Dci Finále
12:00 800 m Jři Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále
12:05 800 m M Finále
12:15 100 m Dky Finále
12:20 100 m Jky Finále
12:25 100 m Ž Finále
12:30 100 m Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále dálka Dky Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:35 100 m Jři Finále
12:40 100 m M Finále
12:45 koule 5kg Dci Finále
12:50 400 m Dky Finále
12:55 400 m Jky Finále
13:00 400 m Ž Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále
13:05 400 m Dci Finále
13:10 400 m Jři Finále
13:15 400 m M Finále
13:25 4x100 m Dky Finále 4x100 m Jky Finále 4x100 m Ž Finále
13:30 disk 1kg Dky Finále
13:35 4x100 m Dci Finále 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále
13:45 2000m p 83,8 Dci Finále
13:55 2000m p 76,2 Dky Finále
14:00 dálka Jky Finále dálka Ž Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále
14:05 3000m p 76,2 Jky Finále 3000m p 76,2 Ž Finále
14:20 3000m p 91,4 Jři Finále 3000m p 91,4 M Finále
14:30 oštěp 700g Dci Finále
14:35 300m p 83,8 Dci Finále výška Dci Finále
14:45 300m p 76,2 Dky Finále
14:55 400m p 76,2 Jky Finále 400m p 76,2 Ž Finále
15:00 400m p 83,8 Dci koule 3kg Dky Finále
15:05 400m p 91,4 Jři Finále 400m p 91,4 M Finále
15:20 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále
15:30 trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále trojskok M Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 500g Dky Finále
15:40 3000 m Dci Finále
15:55 5000 m Jři Finále 5000 m M Finále
16:15 200 m Dky Finále
16:25 200 m Jky Finále
16:30 oštěp 800g Jři Finále oštěp 800g M Finále
16:35 200 m Ž Finále
16:40 trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále trojskok Ž Finále
16:50 200 m Dci Finále
17:00 200 m Jři Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 600g Ž Finále
17:10 200 m M Finále
17:20 1500 m Dky Finále
17:30 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
17:40 1500 m Dci Finále
17:50 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
18:00 4x400 m Dky Finále 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
18:10 4x400 m Dci Finále 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na Městském stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na přilehlých parkovištích.

Další informace

V případě velkého počtu startujících proběhnou soutěže v dálce a trojskoku na dvou  sektorech.

Soutěže v hodu kladivem a soutěž v hodu diskem dorostenek proběhnou  na vrhačském hřišti za rozcvičovacím stadionem.