2.kolo Krajský přebor družstev staršího žactva MSK

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

23.05.2024

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský Stadion, Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Hana Dočkalová
Technický ředitel
Lucie Vlková
Řídící soutěže družstev
Jaromír Korbel
Hlasatel
Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
604314841
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže v hodu kladivem a diskem proběhnou na vedlejším vrhačském stadionu. Soutěž ve skoku o tyči proběhne na rozcvičovacím hřišti.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13.30 hod.v místnosti za cílem na hlavním stadionu –  kontrola a oprava přehledu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), od 13.5.2024 do 22.5.2024 do 18,00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti na startu 100m na hlavním stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2024

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
15:30 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žci dálka Žky
15:50 100m p 83,8 Žci
16:00 800 m Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
16:10 800 m Žci
16:20 60 m Žky tyč Žky tyč Žci
16:40 60 m Žci
17:00 300 m Žky výška Žky dálka Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
17:10 300 m Žci
17:20 1500m p 76,2 Žky
17:30 1500m p 76,2 Žci
17:40 1500 m Žky
17:50 1500 m Žci
18:00 200m p 76,2 Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
18:10 200m p 76,2 Žci
18:20 150 m Žky
18:35 150 m Žci
18:50 4x300 m Žky
19:00 4x300 m Žci

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřený bufet.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena.

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Soutěže v hodu diskem a v hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem, soutěže ve vrhu koulí a v hodu oštěpem na hlavní stadionu.

Společná soutěž ve skoku o tyči proběhne v sektoru na rozcvičovacím hřišti.

UPOZORNĚNÍ!! Vzhledem k pořádání MS v hokeji v Ostravě bude velmi omezený přístup na stadion auty. Parkování autobusů bude zajištěno v areálu stadionu.