1.kolo KPD staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje T.J. Sokol Opava

Datum

09.05.2024

Místo

Opava (Boženy Němcové 2309/22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ing. Jiří Štindl, PhD.
606443969
opava@sokol.eu
Hlavní rozhodčí
Milan Vacula
Technický ředitel
Jaromír Šrek
Řídící soutěže družstev
Jaromír Korbel
Hlasatel
Jan Škrabal
Lékař
Zdenka Reichlová
Časomíru zajišťuje
Petr Mička
Výsledky zpracoval
Jaromír Korbel

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13.30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 8.5.2024 do 21,00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 9.5.2024

Čas Disciplíny
15:30 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žci dálka Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
15:50 100m p 83,8 Žci
16:00 800 m Žky
16:10 800 m Žci oštěp 500g Žky
16:20 60 m Žky
16:30 kladivo 4kg Žci
16:40 60 m Žci
17:00 300 m Žky výška Žky dálka Žci
17:10 300 m Žci
17:20 3000 m Žky
17:30 tyč Žky tyč Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
17:40 3000 m Žci
18:00 1500 m Žky
18:10 1500 m Žci
18:15 koule 3kg Žky
18:20 200m p 76,2 Žky
18:30 200m p 76,2 Žci disk 1kg Žci
18:40 150 m Žky
18:50 150 m Žci
19:10 4x60 m Žky
19:20 4x60 m Žci

Parkování

Zákaz parkování v areálu TS! Jen pro činovníky závodu.

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Soutěže ve vrhu koulí a v hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem, soutěže v hodu diskem na vrhačské louce u ulice Rudná a soutěže v hodu oštěpem na hlavní stadionu.