2. KP družstev SKAS mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

01.06.2024

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Jiří Klesnil - dky, jky
Technický delegát
Mgr. Antonín Morávek - dci, jři
Ředitel závodu
Mgr. Jiří Jakoubek
Hlavní rozhodčí
Josef Holub
Hlasatel
Mgr. Jiří Tuček

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m

Technická ustanovení

VÁŽENÍ A MĚŘENÍ VRHAČSKÉHO NÁČINÍ POUZE V DOBĚ 9:15 - 10:15 hodin ve skladu u hlavní budovy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Soutěžící mimo středočeský přebor platí 200,-Kč za 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.05.2024 do 30.05.2024 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, omezeně je možné použít starý 300 m ovál. Zde ale pouze ve vymezeném prostoru, neboť zde budou probíhat vrahčské soutěže (kladivo, disk). Dále je možné k rozcvičení použít přilehlý lesopark Borky.

Časový pořad

sobota, 1.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 chůze 3000m Jři chůze 3000m Dci chůze 3000m Jky chůze 3000m Dky
10:00 tyč Jři tyč Dci dálka Dky dálka Jky koule 3kg Dky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:30 110m p 99,1 Jři
10:35 110m p 91,4 Dci
10:45 100m p 83,8 Jky
10:50 100m p 76,2-8,5 Dky
11:00 100 m Dci oštěp 500g Dky
11:15 100 m Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
11:30 100 m Dky tyč Dky tyč Jky
11:45 100 m Jky koule 4kg Jky
12:00 800 m Jři 800 m Dci dálka Jři dálka Dci
12:10 800 m Jky 800 m Dky
12:30 100 m Dci Finále disk 1,5kg Dci
12:35 100 m Jři Finále
12:40 100 m Dky Finále
12:45 100 m Jky Finále oštěp 600g Jky
13:00 400 m Dci
13:05 400 m Jři
13:10 400 m Dky
13:15 400 m Jky koule 5kg Dci
13:30 1500 m Jři 1500 m Dci výška Jři výška Dci trojskok Jky trojskok Dky disk 1,75kg Jři
13:45 1500 m Jky 1500 m Dky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
14:05 400m p 91,4 Jři
14:15 400m p 76,2 Jky
14:25 300m p 76,2 Dky
14:30 výška Jky výška Dky disk 1kg Dky
14:35 300m p 83,8 Dci
14:45 koule 6kg Jři
14:50 200 m Dci
15:00 trojskok Dci trojskok Jři
15:05 200 m Jři
15:20 200 m Dky
15:30 disk 1kg Jky
15:35 200 m Jky
15:50 4x100 m Dci
15:55 4x100 m Jři
16:00 4x100 m Dky
16:05 4x100 m Jky
16:15 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m Jky 3000 m Dky