Mistrovství ČR veteránů na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Hranice, z.s.

Datum

01.06.2024

Místo

Hranice (Žáčkova 1442, 753 01 Hranice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Vladimír Vyplelík
atletika.hranice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Jan Milas
Lékař
SZŠ Hranice
Časomíru zajišťuje
On line System s.r.o.
Výsledky zpracoval
Zdeněk Podjukl, Jan Zedník

Startují

ročníky 1925 - 1989
ročníky 1925 - 1989

Startují členové SV ČAS se zaplaceným ročním příspěvkem na rok 2024. Členský příspěvek (960,- Kč) je možné uhradit při prezentaci.

Startují ženy a muži od 35 let věku ve věkových kategoriích po pěti letech od data narození 1. 6. 1989 včetně.

Soutěže

Veteráni 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80m p, 100m p 83,8, 110m p 99,1, 300m p 76,2, 400m p 91,4, 400m p 83,8, 2000m p 76,2, 3000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, koule 4kg, koule 5kg, koule 6kg, koule 7,26kg, disk 1kg, disk 1,5kg, disk 2kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, kladivo 5kg, kladivo 6kg, kladivo 7,26kg, oštěp 400g, oštěp 500g, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g, břemeno 10kg, břemeno 12kg, břemeno 14kg, břemeno 16kg, chůze 5000m
Veteránky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80m p, 100m p 83,8, 300m p 76,2, 400m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 2kg, koule 3kg, koule 4kg, disk 0,75kg, disk 1kg, kladivo 2kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, oštěp 400g, oštěp 500g, oštěp 600g, břemeno 10kg, chůze 5000m

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WVA a tohoto rozpisu. Atletická dráha i sektory mají umělý povrch conipur, na oválu je 6 drah. Je možné použití treter s max. délkou hřebů 6 mm. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu startujících v jednotlivých kategoriích, včetně sloučení startů více kategorií.

Výška: Výškaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat. Základní výšky: skupina A – 132 cm, skupina B – 96 cm. Zvyšování po 3 cm.

Tyč: Tyčkaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat. Základní výška bude stanovena na místě s vrchníkem soutěže.

Soutěž v hodu kladivem, diskem a břemenem bude probíhat na vrhačské louce za umělou fotbalovou plochou, vchod brankou od koupaliště cca 100 m od stadionu bez přítomnosti diváků.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena:

v pátek 31. května 16.00 – 18.00 hod. v prostorách tribuny stadionu, v 1. patře tribuny v šatně oddílu atletiky, vchod po venkovních schodech. Bohužel od 19h je na stadioně mistrovské utkání fotbalu, proto rozcvičování na ploše maximálně do 18h případně až po skončení utkání. Děkujeme za pochopení.

v sobotu 1. června 8.00 – 12.00 hod. v prostorách tribuny stadionu v restauraci Gól v přízemí tribuny, vstup ze strany od bazénu.

Startovné

Přihlášky do stanoveného termínu (29. 5. 2024) 150,- za jednu disciplínu, 100,- Kč za další přihlášenou disciplínu. Cizinci platí dvojnásobné startovné. Lze startovat maximálně ve 3 individuálních disciplínách a štafetě. Přihlášení později nebo na místě (nejpozději však do 12.00 hod.) platí dvojnásobné za každou přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Nejpozději do středy 29. 5. 2024 do 24.00 hod. přes webový formulář na adrese http://mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu:  Jan Zedník, Žateckých 1258/15, 140 00 Praha 4 (neposílejte doporučeně).

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve stříbrné garáži za cílem.

Šatny

V prostorách stadionu. Muži v přízemí tribuny, ženy v prvním patře. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v chodbě tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách www.atletika-veterani.cz.

Zdravotní služba

Zdravotníci budou na tribuně stadionu pod rozhlasem.

Časový pořad

sobota, 1.6.2024

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 5kg V kladivo 6kg V kladivo 7,26kg V chůze 5000m V chůze 5000m Vky
09:50 10000 m V 10000 m Vky
10:00 dálka Vky kladivo 3kg V kladivo 4kg V
10:15 oštěp 700g V oštěp 800g V
10:40 dálka V 60 kladivo 2kg Vky kladivo 3kg Vky kladivo 4kg Vky
11:10 110m p 99,1 V koule 5kg V
11:30 100m p 83,8 V 100m p 83,8 Vky výška V B výška Vky B dálka V disk 1kg V 70
11:45 80m p V 80m p Vky
12:20 100 m V tyč V B tyč Vky B koule 6kg V koule 7,26kg V disk 0,75kg Vky disk 1kg Vky
12:40 100 m Vky oštěp 400g V oštěp 400g Vky oštěp 500g V oštěp 500g Vky oštěp 600g V oštěp 600g Vky
12:50 800 m V
13:05 800 m Vky tyč V A tyč Vky A
13:20 400m p 91,4 V 400m p 83,8 V 400m p 76,2 Vky disk 1,5kg V disk 2kg V
13:35 300m p 76,2 V 300m p 76,2 Vky výška V A výška Vky A
13:45 5000 m V 5000 m Vky
14:25 2000m p 76,2 V 2000m p 76,2 Vky koule 2kg Vky koule 3kg V koule 3kg Vky koule 4kg V koule 4kg Vky disk 1kg V 60
14:40 3000m p 91,4 V trojskok V
15:05 400 m V
15:20 400 m Vky břemeno 10kg Vky
15:30 1500 m V
15:45 1500 m Vky
16:00 200 m V břemeno 10kg V břemeno 12kg V břemeno 14kg V břemeno 16kg V
16:20 200 m Vky
16:40 4x100 m V 4x100 m Vky