Memoriál Josefa Odložila+Dukla mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

03.06.2024

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel závodu
Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí
Adriana Dvořáková
Technický ředitel
Mgr. Josef Jičínský
Hlasatel
Miroslav Ševčík, Ladislav Kárský
Lékař
MUDr. Bořivoj Gronych
Časomíru zajišťuje
On line system, spol. s r.o.
Výsledky zpracoval
On line system, spol. s r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2007 - 2008

Muži

100m               16

200m               8

400m               16

800m               20

110m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

Ženy

100m               8         (pouze pro zvané závodnice)

200m               8

400m               16

800m               10

100m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

Junioři

110m př.          8

Dorostenci

400m př.          8

Dorostenky      

100m př.          8

Soutěže

Dorostenci 400m p 83,8
Dorostenky 100m p 76,2-8,5
Junioři 110m p 99,1
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, trojskok
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, trojskok

Technická ustanovení

Trojskok Ž - odrazové břevno 11 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pondělí 3.6.2024 od 12:30 hod. do začátku závodů.

Startovné

Startovné 200 Kč za každý start závodníka se hradí na místě prezentace v den závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.5.2024 do 29.5.2024 do 23:59 hod.

Pouze u atletů neregistrovaných v ČAS (zahraniční) využijte k přihlášce emailovou adresu atletikadukla@seznam.cz.

U přihlášky je do rubriky „poznámka“ vhodné uvést telefonické spojení (nejlépe přímo číslo závodníka na mobil).

Přihlášky se týkají jen Dukla mítinku. V hlavním programu startují pouze pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Vydávají se od 13:00 do 16:00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Svolavatelna

Je umístěna ve stanu na ochozu nad startem na 100 m. Začátek prezentace u běžeckých disciplín je 30 min. a konec 15 min. před startem. U technických disciplín je začátek prezentace 30 min. a konec 20 min. před startem. Závodníci budou k jednotlivým disciplínám odvedeni ze svolavatelny společně. Bez prezentace nebudou závodníci připuštěni ke startu.

Šatny

S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Juliska.

Časový pořad

pondělí, 3.6.2024

Čas Disciplíny
14:40 trojskok Ž
14:46 200 m Ž Běh
14:53 200 m M Běh
14:58 100 m Ž Běh
15:02 100 m M Běh
15:10 400m p 76,2 Ž Běh
15:15 400m p 83,8 Dci
15:20 400m p 91,4 M Běh
15:25 400 m M Běh
15:33 400 m Ž Běh
15:43 800 m M Běh
15:53 800 m Ž Běh
16:02 trojskok M
16:10 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
16:20 100m p 83,8 Ž Běh
16:30 110m p 99,1 Jři Běh
16:40 110m p 106,7 M Běh