2. kolo Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc, z. s.

Datum

01.06.2024

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Uhlíř David
737 572 927
daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí
Ludmila Pudilová
Lékař
ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje
Atletický klub Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval
Atletický klub Olomouc z.s.

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 9:00 v klubovně v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly od 8.30 hodin.

Startovné

Závodníci přihlášeni k soutěži mimo bodování zaplatí startovné 200,- Kč za start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 30.5.2024 do 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše, pokud tam nebude probíhat soutěž v hodu kladivem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní tribuny a budou průběžně zveřejňovány online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Bodování:
V každé discplině poduje prvních 12 závodníků systémem 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3- 2-1 bod za 1. - 12. místo.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK Olomouc

Časový pořad

sobota, 1.6.2024

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci dálka Dky dálka Jři kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:40 100m p 83,8 Jky Běh
10:50 110m p 91,4 Dci Běh
11:00 110m p 99,1 Jři Běh
11:10 kladivo 3kg Dky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky Běh
11:25 800 m Jky Běh
11:30 dálka Jky
11:35 800 m Dci Běh výška Dky
11:45 800 m Jři Běh
12:00 100 m Dky Běh tyč Dci tyč Jři
12:15 100 m Jky Běh
12:20 kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky
12:30 100 m Dci Běh
12:45 100 m Jři Běh
13:00 400 m Dky Běh dálka Dci
13:10 400 m Jky Běh
13:20 400 m Dci Běh koule 4kg Jky
13:30 400 m Jři Běh výška Jky kladivo 5kg Dci oštěp 800g Jři
13:45 2000m p 76,2 Dky Finále
13:55 3000m p 76,2 Jky Finále
14:10 2000m p 83,8 Dci Finále
14:20 3000m p 91,4 Jři Finále
14:30 trojskok Jři
14:35 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále
14:40 koule 6kg Jři disk 1kg Dky
14:50 3000 m Dci Finále 3000 m Jři Finále disk 1kg Jky
15:00 tyč Dky tyč Jky
15:10 300m p 76,2 Dky Běh
15:25 300m p 83,8 Dci Běh trojskok Dci
15:40 400m p 76,2 Jky Běh
15:50 400m p 91,4 Jři Běh výška Jři koule 5kg Dci disk 1,75kg Jři
16:10 200 m Dky Běh
16:25 200 m Jky Běh trojskok Jky trojskok Dky
16:40 200 m Dci Běh
16:55 200 m Jři Běh
17:10 1500 m Dky Finále koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
17:20 1500 m Jky Finále
17:30 1500 m Dci Finále
17:40 1500 m Jři Finále
18:00 4x400 m Dky Běh
18:05 4x400 m Jky Běh
18:10 4x400 m Dci Běh
18:15 4x400 m Jři Běh

Stravování

Možnost občerstvení přímo na stadionu nebo na minigolfu. Vstup přes vrhačkou louku bude v průběhu soutěže v hodu kladivem od 10:00 do 14:00 hodin ZAKÁZÁN.

 

Parkování

Parkování na parkovišti TJ Lokomotiva Olomouc bude vyhrazeno pouze pro autobusy výprav. Osobní auta mohou parkovat na pakrovišti přilehlého TJ Sokol Olomouc.

P1 - autobusy - Parkoviště TJ Lokomotiva Olomouc
vyhrazeno pouze pro autobusy jednotlivých výprav. Osobní automobily nebudou na parkoviště vpuštěny. 

P2 - osobní auta - Parkoviště TJ Sokol Olomouc
Pro všechny osobní automobily. Nachází se hned za atletickou halou, vjezd z ulice 17. listopadu 1. Parkujte na spodní travnaté ploše (dřívější škvárové hřiště). 

Další informace

info@atletikaolomouc.cz

Řídící soutěže:
Dorostenky - Kučírek Vojtěch
Dorostenci - Sadil Miroslav
Juniorky - Šoba Josef
Junioři - Bobál Pavel

Pavel Bobál +420 603 259 900 bobpa@seznam.cz
Vojtěch Kučírek +420 737 273 328 v.kucirek@seznam.cz
Miroslav Sadil +420 739 061 883 sadil@centrum.cz
Josef Šoba +420 728 782 579 jsoba@c-box.cz