3.kolo KPD mužů a žen Stč. kraje

logo_kolin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

23.06.2024

Místo

Kolín (Brankovická, Kolín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Martin Matas
723565314
matas31@seznam.cz
Ředitel závodu
Michal Satrapa
michal@satrapa.cz
Hlavní rozhodčí
Josef Holub
Technický ředitel
Michal Satrapa
Řídící soutěže družstev
Martin Matas
Lékař
Kateřina Vejborná
Časomíru zajišťuje
Michal Franc
Výsledky zpracoval
Martin Matas
723565314
matas31@seznam.cz

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 400m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 400m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v atletické klubovně na atletickém oválu, škrty a dopisování startujících možné do 9:15h.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 21.6.2024 do 20:00. Po tomto termínu je možné pouze závodníky vyškrtávat.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro závod na 800m a 3000m proběhne před startem disciplíny.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Šatny

Šatny a toalety jsou k dispozici v areálu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 23.6.2024

Čas Disciplíny
09:45 400m p 91,4 M Běh tyč M Finále tyč Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
10:00 400m p 76,2 Ž Běh
10:15 100 m M Rozběh
10:30 100 m Ž Rozběh
10:45 800 m M Běh
11:00 800 m Ž Běh výška Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:15 100 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
11:25 100 m Ž Finále
11:45 200 m M Běh
12:00 200 m Ž Běh disk 1kg Ž Finále
12:15 3000 m M Finále výška M Finále dálka Ž Finále
12:30 3000 m Ž Běh
13:00 disk 2kg M Finále
13:15 4x400 m M Finále
13:30 4x400 m Ž Finále
14:00 tyč M Finále B

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné do naplnění kapacity stání u atletického stadionu.

Další informace

Informace řídícího soutěže k 22.6.2024

  • Všichni závodníci přihlášení mimo soutěž jsou zařazeni do disciplín 3.kola KPD mužů a žen Stč. kraje (s tím, že poplatek pořadateli 100Kč za start bude zaplacen nejpozději 1h před začátkem soutěže).
  • V disciplínách hodu oštěpem, kladivem a diskem, a ve skoku dalekém, mají závodníci MS nárok na 3 pokusy.
  • Disciplíny skok daleký mužů a žen jsou rozděleny na dvě skupiny - Skupina A bude tvořena 20 závodníky/cemi s nejlepším tabulkovým sezoním výkonem, Skupinu B tvoří ostatní závodníci/ce a závodníci zařazení MS
  • Závodníci ve skoku o tyči MS s osobním rekordem 4m+ budou ve skupině B (začátek cca 14-14:30), po skončení soutěže ve skoku vysokém mužů

 

 

Počet závodníků družstva je maximálně 24 mužů. 22 žen

U vrhů a hodů se bude zařazení závodníků řídit dle "Rozsahu závodění" dle aktuální soutěžní brožury Středočeského kraje. Pokud bude v disciplíně méně něž 15 závodníků, může řídící soutěže rozhodnout o vloženém závodu váhami příslušné kategorie. Případné vyřazení závodníků oznámí řídící soutěže vedoucím družstev emailem do 22.6.

Start je povolen pouze závodníkům z oddílů přihlášených do soutěže KPD Stč. kraje pro sezónu 2024 (start závodníků mimo soutěž povoluje ředitel závodu na základě počtu startujících za poplatek 100Kč)
Minimální počet závodníků startujících v jednom kole jsou 3 závodníci, pro přidělení hlavních bodů. V případě, že bude startovat méně závodníků než 3, započtou se družstvu jen pomocné body bez hlavních bodů.
V kategorii mužů, žen je počet startů závodníka v jednom kole omezen na 3 plus štafeta, v žákovských kategoriích smí závodník startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách.
Žáci mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 300 m a delších.Dorostenci mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

Body získané družstvem v disciplínách 400m př. a hod kladivem se budou družstvu započítávat i pro 4. kolo. 

skas