2. kolo Krajské ligy atletických přípravek, sk. ZÁPAD

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

11.06.2024

Místo

Brno (atletický stadion Vojtova 1020/12c, Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ing. Jiří Topinka
603806978
predseda@mslavia.cz
Hlavní rozhodčí
Ladislav Zouhar
608874235
sekretar@mslavia.cz
Řídící soutěže družstev
Ondřej Ellinger
724979247
info@atletikablansko.cz

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

EleH = Atletická přípravka – hoši 
EleD = Atletická přípravka – dívky

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, 4 x 60 m kombi, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, 4 x 60 m kombi, dálka, kriket

Technická ustanovení

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Běh na 60 m se bude startovat z bloků, tretry jsou povoleny.

Běh na 300 m se startuje tzv. z čáry z polovysokého startu.

Skok daleký bude měřen z místa odrazu. Každý závodník/závodnice má tři (3) pokusy, bez finále.

V hodu míčkem má každý závodník/závodnice tři (3) pokusy, bez finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15:00 hodin při vstupu na stadion, případně v klubovně.

Prezentace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Přihlášky

se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.05.2024 do 09.06.2024 do 20:00 hod.

Rozcvičování

před začátkem závodu je povoleno na všech atletických částech stadionu, s vyjímkou cílové rovinky. V průběhu závodu je rozcvičení možné pouze v prostoru výškařského a tyčkařského sektoru. Je zakázáno jakkoli využívat travnatou plochu uprostřed stadionu, a to nejen k rozcvičování.

 

Šatny

jsou k dispozici (vč. WC a sprch) v chodbě pod hlavní tribunou, bude otevřené i venkovní WC. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na výsledkové tabuli a zveřejněny na www.atletika.cz

Zdravotní služba

Bude zajištěna pořadatelem.

Všichni závodníci/závodnice startují na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní újmu žádného z účastníků

Časový pořad

úterý, 11.6.2024

Čas Disciplíny
15:00 PREZENTACE
16:00 60 m EleH dálka EleD
16:20 kriket EleH
16:40 60 m EleD
17:10 dálka EleH
17:20 300 m EleH kriket EleD
17:45 300 m EleD
18:15 4 x 60 m kombi EleH
18:45 4 x 60 m kombi EleD

Parkování

V okolí stadionu je omezená možnost parkování. Nově je na ulici Vojtova a v přilehlém okolí zavedená "modrá" parkovací zóna. Pořadatel doporučuje využít parkovací dům RIVER PARK. Počítejte s dostatečnou časovou rezervou!

Další informace

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

V průběhu závodů platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA TRAVNATOU HRACÍ PLOCHU.