3. kolo Mistrovství JmKAS družstev mladšího žactva – sk. „SEVER“

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

19.06.2024

Místo

Brno (atletický stadion Vojtova 1020/12c, Brno)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Ing. Topinka Jiří
603806978
predseda@mslavia.cz
Hlavní rozhodčí
Ladislav Zouhar
608874235
sekretar@mslavia.cz
Řídící soutěže družstev
Mgr. Dvořák Jan
777892442
seftrener@mslavia.cz
Časomíru zajišťuje
Marčík Petr
Výsledky zpracoval
Marčík Petr

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014

Přípravka pouze ročníku 2013 smí startovat v družstvech mladšího žactva, pouze pokud je registrována v souladu s řády ČAS.

EleH = Atletická přípravka – hoši 
EleD = Atletická přípravka – dívky
Žcm = Mladší žáci
Žkm = Mladší žákyně

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti.

Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu oštěpem budou mít všichni závodníci pouze tři (3) pokusy, bez postupu do finále.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena pro vedoucí družstev v den závodu od 15:00 hodin v klubovně budovy Vojtova 12 c - 1. patro. 

Prezentace a vyzvednutí startovního čísla musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem dané disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 06.06.2024 do 17.06.2024 do 20:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, dle pokynů pořadatele. Plochu fotbalového hřiště možno užívat pouze po jejím vnějším obvodu! V ostatním je přísný zákaz vstupu na travnatou plochu!

Šatny

jsou k dispozici (vč. WC a sprch) v chodbě pod hlavní tribunou, bude otevřené i venkovní WC. Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Na stadionu se nacházejí současně další dvě budovy ve vlastnictví Sportovního klubu Moravská Slavia Brno - fotbal, z.s., do kterých není v době závodu povolen vstup! 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné vedle objektu šaten.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři řídící soutěže s hlavním rozhodčím.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle objektu šaten. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu závodu, musí být řešeny v souladu s pravidly atletiky.

Protest musí být podán ihned vrchnímu rozhodčímu disciplíny, nejpozději však do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků závodu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího disciplíny, se podává písemně, společně s platbou ve výši 300,- Kč, odvolací komisi, složené zpravidla z hlavního rozhodčího, ředitele závodů a řídícího pracovníka. Při zamítnuti odvolání, propadá vklad ve prospěch JmKAS.

Zdravotní služba

Bude zajištěna pořadatelem.

Všichni závodníci/závodnice startují na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní újmu žádného z účastníků

Časový pořad

středa, 19.6.2024

Čas Disciplíny
15:00 Prezentace
16:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh výška Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:30 60 m Žcm Finále oštěp 500g Žcm Finále
17:00 60 m Žkm Finále
17:20 výška Žcm Finále
17:30 800 m Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
17:50 800 m Žkm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
18:00 150 m Žcm Finále
18:30 150 m Žkm Finále
19:00 4x60 m Žcm Finále
19:10 4x60 m Žkm Finále

Parkování

V okolí stadionu je omezená možnost parkování. Nově je na ulici Vojtova a v přilehlém okolí zavedená "modrá" parkovací zóna (www.parkovanivbrne.cz). Pořadatel doporučuje využít parkovací dům RIVER PARK. Počítejte s dostatečnou časovou rezervou!

Další informace

Na základě provedené konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží si pořadatel vyhrazuje právo úpravy časového pořadu.

V průběhu závodů platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA TRAVNATOU HRACÍ PLOCHU.