Oddílové závody

logo SKOKJH nové JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

27.06.2024

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, J. Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Otakar Kinšt
606 934 098;
kinstota@seznam.cz
Výsledky zpracoval
František Lejtnar
722 784 663
flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 1934 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1934 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-dívky kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-hoši kriket, plný míč 1kg
Muži koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy koule 4kg, oštěp 600g
Žáci koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

Každý závodník má v hodech 3 pokusy. V kriketovíém míčku má přípravka 3 pokusy házené za sebou, měří se 1 výkon, v ostatních disciplínách a kategoriích se hází pokusy jednotlivě.

Závod je uzavřen pro členy oddílu a pozvané oddíly.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 16:00 hodin v prostoru tribuny.

Přihlášky

Podávají se na místě v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce oddílu skokjhradec.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

čtvrtek, 27.6.2024

Čas Disciplíny
16:30 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 7,26kg M kriket EleH kriket EleD
17:15 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 700g Dci oštěp 800g M plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleD
18:00 Vyhlášení výsledků