PŘEDPRÁZDNINOVÝ HOD OŠTĚPEM NA LETŇÁKU (klubový závod)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

27.06.2024

Místo

Vyškov (682/56 Sídliště Osvobození)

Vedoucí činovníci

Technický ředitel
Mgr Jiří Němeček
608533507
j.nemecek@zsletnipole.cz
Lékař
Mgr. Jiří Němeček
608533507
j.nemecek@zsletnipole.cz

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21. 6. 2024 (od 10:00 hodin) do 26. 6. 2024 (do 18:00 hodin)

Časový pořad

čtvrtek, 27.6.2024

Čas Disciplíny
08:45 Prezentace mladšího žactva v hodu oštěpem
09:00 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm
10:35 Slavnostní vyhlášení výsledků mladšího žactva v hodu oštěpem
10:45 Prezentace starších žákyň, starších žáků, dorostenců a dorostenkyň
11:00 oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
13:15 Slavnostní vyhlášení výsledků starších žákyň, starších žáků, dorostenců a dorostenkyň