Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Chrudim

Chrudim (10. 5. 2018)
propozice_hlavicka_PR
logo_PR LogoAtletikaChrudim

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

10.05.2018

Místo

Chrudim

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Fiedler Karel
karel.fiedler@email.cz
Hlavní rozhodčí
Miroslav Štěpánek

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2002 - 2004

Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice/ v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně l0 závodníků/závodnic/. V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Všichni závodníci  mají na skok daleký, vrh koulí a hod míčkem 4 pokusy. Ve skoku vysokém se po celou dobu soutěže zvyšuje po 4cm.

závodí se podle Soutěžního řádu atletiky a tohoto rozpisu. Vysílající škola zajistí pedagogický dozor.

Každý účastník soutěže je povinen mít při soutěži průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovn.y

Poznámka : Po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěni proti úrazu a krádeži. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu konání soutěže vysílající škola.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 7.45 do 8.20 hodin v místě konání. V této době vedoucí družstva provede případné změny v rozpisech k jednotlivým disciplínám, je nutné přijít včas !!!!

Přihlášky

!!!! Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška.

jmenovité přihlášky s rozpisem závodníků do disciplín zašlete do 9. května 2018 internetovou poštou na email: freedy89@seznam.cz

Protesty

5 minut po skončení  disciplíny s vkladem 200,- Kč

Časový pořad

čtvrtek, 10.5.2018

Čas Disciplíny
08:40 4x60 m Žcm dálka Žky kriket Žkm
08:50 4x60 m Žci výška Žcm
09:00 4x60 m Žkm výška Žci
09:10 4x60 m Žky
09:20 60 m Žcm dálka Žkm kriket Žcm
09:30 60 m Žci
09:40 60 m Žkm
09:50 60 m Žky
10:00 výška Žkm dálka Žcm koule 4kg Žci
10:10 výška Žky
10:20 600 m Žkm
10:35 1000 m Žcm
10:40 dálka Žci koule 3kg Žky
10:50 800 m Žky
11:05 1500 m Žci 1500 m Žci
propozice_paticka_PR