Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze

Praha - Eden (15. - 16. 6. 2019)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub ASK Slavia Praha

Datum

15.06.2019 - 16.06.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Oldřich Zvolánek
Technický delegát
Ondřej Veverka
737 321 851
veverkao@centrum.cz
Vedoucí projektu
David Bor
777 667 266
dbor@atletika.cz
Ředitel závodu
Josef Šrámek
775 244 148
askslavia@volny.cz
Hlavní rozhodčí
Adriana Dvořáková
+420602200646
adricar@centrum.cz
Technický ředitel
Ondřej Šíp
Hlasatel
Petr Novotný, Jaromír Odvárka, Jiří Pelnář
Lékař
Jan Ježek
Režie
Adam Nedvídek
Vedoucí ceremoniálu
Petr Novotný
Hospodář
Michaela Kotroušová
Časomíru zajišťuje
ON LINE SYSTEM s. r. o.
Výsledky zpracoval
ON LINE SYSTEM s. r. o.

Startují

ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Startují muži a ženy, nar. 1997 - 1999, případně junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v kladivu, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Pro sledování soutěží v tyči a kladivu bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že:

- při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 166 odst. 4 a 5 Pravidel atletiky,

- při stanovení základních výšek a zvyšování ve výšce a v tyči přihlédne k nominačním požadavkům a kritériím ČAS zaručujícím účast na mistrovství Evropy do 22 let.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 9 m pro soutěž žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 15. a v neděli 16. 6. 2019 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Přihlášky

Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. 5. 2019 do neděle 9. 6. 2019, uzávěrka přihlášek je v neděli 9. 6. 2019 ve 24.00 hodin.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v této soutěži v období od 1. 1. 2019 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2000 a 2001, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 a 2003, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technického delegáta.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice:

- obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR“ z roku 2018,

- podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejvýše do počtu startujících uvedeného na straně 47 brožury Atletické soutěže 2019, II. díl.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do středy 12. 6. 2019 do 18.00 hodin.

Prezentace

Prezentaci provádějí atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 11. do středy 12. 6. 2019, ukončení prezentace je ve středu 12. 6. 2019 v 18.00 hodin,

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 13. 6. 2019 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla se vydávají v sobotu 15. a v neděli 16. 6. 2019 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

V pátek 14. 6. 2019 se lze od 16.00 do 19.00 hodin rozcvičit na atletickém stadionu SK Slavia.

V sobotu 15. a v neděli 16. 6. 2019 se lze rozcvičit pouze mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž rozcvičovat se nelze:

- na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia,

- na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia v době, kdy zde probíhají soutěže v kladivu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 90 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia, a to u soutěží v tyči nejpozději 70 minut, u soutěží ve výšce, dálce, trojskoku, kouli, disku, oštěpu a kladivu nejpozději 40 minut a u ostatních soutěží nejpozději 25 minut před jejich začátkem.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odváděni, resp. odváděny, podle minutového časového pořadu společně závodčím, resp. rozhodčím.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro muže šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát                                      Ondřej Veverka

Ředitel závodů                                           Josef Šrámek

Hlavní rozhodčí                                          Adriana Dvořáková

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů Janem Ježkem v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Časový pořad

sobota, 15.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 4kg U23Z
11:30 kladivo 7,26kg U23M
13:00 tyč U23M
13:40 Slavnostní zahájení
14:00 100m p 83,8 U23Z Rozběh výška U23M trojskok U23Z disk 1kg U23Z
14:20 110m p 106,7 U23M Rozběh
14:40 100 m U23Z Rozběh
14:55 100 m U23M Rozběh
15:10 400 m U23Z Rozběh
15:25 400 m U23M Rozběh
15:40 800 m U23Z Rozběh
15:55 800 m U23M Rozběh
16:00 tyč U23Z
16:10 100m p 83,8 U23Z Finále výška U23Z trojskok U23M disk 2kg U23M
16:20 110m p 106,7 U23M Finále
16:30 100 m U23Z Finále
16:35 100 m U23M Finále
16:55 400m p 76,2 U23Z Rozběh
17:15 400m p 91,4 U23M Rozběh
17:35 5000 m U23Z Finále
18:00 5000 m U23M Finále
18:25 4x100 m U23Z Finále
18:35 4x100 m U23M Finále

neděle, 16.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 dálka U23Z koule 7,26kg U23M oštěp 600g U23Z
10:30 200 m U23Z Rozběh
10:45 200 m U23M Rozběh
11:00 400 m U23Z Finále
11:10 400 m U23M Finále
11:20 800 m U23Z Finále
11:30 800 m U23M Finále
11:40 1500 m U23Z Finále
11:50 1500 m U23M Finále
12:10 dálka U23M koule 4kg U23Z oštěp 800g U23M
12:15 400m p 76,2 U23Z Finále
12:25 400m p 91,4 U23M Finále
12:40 200 m U23Z Finále
12:45 200 m U23M Finále
12:55 3000m p 76,2 U23Z Finále
13:25 3000m p 91,4 U23M Finále
13:45 4x400 m U23Z Finále
13:55 4x400 m U23M Finále

Stravování

Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia, restauraci Nad Ledem na zimním stadionu SK Slavia, popř. restauraci Stará Kotelna u tramvajové smyčky na Kubánském náměstí.

Parkování

U atletického stadionu SK Slavia je zajištěno parkování pouze pro držitele parkovacích karet.

Ostatním účastníkům doporučujeme využít parkoviště v okolí areálu SK Slavia.

Další informace

Možnosti ubytování

Ubytování pořadatel nezabezpečuje, možnosti ubytování v různých cenových relacích jsou nabízeny např. na webové stránce - https://www.hotely.cz/praha/.

Minutový časový pořad

Minutový časový pořad bude zveřejněn na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v pondělí 3. 6. 2019.

Odchod ze závodiště

Odchod ze závodní plochy atletického stadionu SK Slavia je možný pouze tzv. mix zónou umístěnou v prostoru za cílem, k odchodu z vrhačské louky nad atletickým stadionem SK Slavia lze použít pouze ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem SK Slavia a železniční tratí).

Od soutěží v poli konaných na atletickém stadionu SK Slavia budou závodníci, resp. závodnice, odváděni, resp. odváděny, společně rozhodčím.

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích uvedených v minutovém časovém pořadu. První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí v dolní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

 

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Josef Šrámek

předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů