Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Štafetový pohár - okresní kolo Kolín

Kolín (25. 4. 2019)
propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika a OR AŠSK Kolín

Datum

25.04.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Antonín Morávek
732107017
Lékař
ČČK

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

PRAVIDLA

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně. 

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené

 • 8x100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
 • 8x100 m ( (4.-5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)
 • 8x200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007) 
 • 8x200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

Doklady pro start

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Odměny

 • Okresní kolo: školy na 1. – 3. místě v celkovém pořadí obdrží diplomy, poháry a věcné ceny. Závodníci a závodnice v hodu medicinbalem, skoku z místa a skoku dalekém, kteří se umístí na 1. místě obdrží medaile.

Omezení

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy, třídou a datem narození. Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8 x 200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně na atletickém stadionu od 8:45 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do pondělí 22.4.2019 do 18:00 hodin.

(Konkrétní jmenovité soupisky vyplňují přihlášené školy do středy 24.4.2019 do18:00 opět na adrese www.stafetovypohar.cz pod svým přihlašovacím účtem.)

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
08:45 prezentace a výdej startovních čísel (do 9:15)
09:45 8 x 100 m 1-3 zci
10:15 8 x 100 m 4-5 zci
10:45 8x200 mA 4-5 zci
11:00 8x200 mB 4-5 zci
11:45 slavnostní vyhlášení
propozice_paticka_SP