Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha-západ, Kategorie III

Roztoky (9. 5. 2019)
propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Základní škola Rudná, OR AŠSK Praha-západ, Atletický oddíl TJ Sokol Roztoky

Datum

09.05.2019

Místo

Roztoky (Atletický stadion TJ Sokol Roztoky, Tyršovo náměstí 480)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Pavel Kasal
602885790
reditel@zsrudna.cz
Technický ředitel
Alena Hrubcová
Lékař
Ivana Meierová
Výsledky zpracoval
Pavel Kasal
602885790
reditel@zsrudna.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007

Soutěže

Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech

Základní výšky
- mladší žáci 114 cm; mladší žákyně 106 cm
- starší žáci 126 cm; starší žákyně 110 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 do 9:00. 
Porada vedoucích v závodní kanceláři v 9:10.
 

Přihlášky

Elektronicky na webových stránkách Poháru rozhlasu.  https://www.poharrozhlasu.cz/prihlaska
Musíte najít naše okresní kolo a založit si uživatelské jméno a heslo, potom zadat závodníky. 
U závodníků je nutné zadat i úplné datum narození. I v tomto případě prosím o zadání přihlášek pro kategorii III nejpozději do 8. 5. 2019 20:00h. a do 13.5.2019 do 17 hodin pro kategorii IV. 
Při zadávání závodníků buďte pozorní, menu nabízí automaticky pouze jednu kategorii, u každého závodníka musíte danou kategorii vybrat a potvrdit.
Pro jistotu prosím i o zaslání přihlášek obvyklým způsobem na přiložené přihlášce e-mailem na adresu  reditel@zsrudna.cz  ve výše uvedených termínech.
(Případně přihlášku vygenerujte a zašlete - v tom případě nepoužívejte tradiční formulář) 
 
Připomínám, že v i letošním roce tvoří družstvo pouze  10 závodníků.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro dlouhé běhy bude probíhat při prezentaci  v závodní kanceláři. Startovní čísla využijí podle startovních listin nejprve chlapci, poté dívky. Každá škola obdrží maximálně tři startovní čísla. 

Rozcvičování

Rozcvičování je  do slavnostního zahájení dovoleno na atletickém stadionu. Po zahájení závodů není rozcvičování na dráze možné, v tuto dobu lze využít okolní prostory..

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově sokolovny. Šatny jsou průchozí samostatně pro chlapce a pro dívky.

Startovní listiny

Startovní listiny běhů budou vyvěšeny na informační tabuli. Vedoucí družstev obdrží startovní listiny běhů při prezentaci. Na informační tabuli bude rovněž vyvěšen časový pořad včetně rozdělení škol do jednotlivých skupin. 
 
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu  www.atletika.cz  a stránkách Poháru rozhlasu  www.poharrozhlasu.cz 
Při vyhlášení výsledků budou předány ceny družstvům za celkové pořadí. Medaile budou předány jednotlivcům za jednotlivé disciplíny.
 

Zdravotní služba

Zdravotník je přítomen po celou dobu závodů ve sportovní kanceláři.

Časový pořad

čtvrtek, 9.5.2019

Čas Disciplíny
08:30 Zahájení prezentace
09:00 Ukončení prezentace
09:10 Porada vedoucích
09:25 Slavnostní zahájení
09:30 60 m Žcm dálka Žkm kriket Žkm
10:10 60 m Žkm výška Žcm kriket Žcm
10:30 výška Žkm
10:50 600 m Žkm
11:10 1000 m Žcm dálka Žcm
12:30 4x60 m Žcm
13:00 4x60 m Žkm
13:45 Vyhlášení výsledků

Další informace

Rozhodčí:       
VRCHNÍK BĚHŮ - Helena Stejskalová – dráha č.1
Běhy - Startér Karel Ryšán 
Bohuslav Loskot – dráha č. 2 
Miroslava Kučerová – dráha č.3 
Vilém Kučera – dráha č.4 
Věra Isozová - dráha č.5
Rozhodčí prosím stopky s sebou !

Skoky
Skok vysoký

Pavel Kasal –  žáci  (ZŠ Štěchovice)                           
Vendula Hrochová – žákyně  (ZŠ Davle)    
Skok daleký
sektor A 
Ladislav Roučka ( ZŠ Dobřichovice)
sektor B  Lukáš Mráz ( ZŠ Průhonice) 

Hod míčkem
Martin Vodička ( ZŠ Velké Přílepy)


Doklady pro start: 
Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození všech závodníků.
Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Bodování:
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín.
Boduje se:  pomoci počítačového programu Atletická kancelář – Pohár rozhlasu

Postup: 
Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresního kola v každé kategorii.

Různé: 
Na povrchu dráhy a sektorech je položena umělá hmota na tretrách lze použít hřeby o max. délce 6 mm. Délka oválu 360 m, na rovince 5 drah, na oválu 4 dráhy.
Časový pořad:
Časy berte jako orientační, podstatné je pořadí disciplín. Běhy mají přednost před technickými disciplínami. Pokud dojde u závodníka k časové kolizi mezi během a technickou disciplínou má možnost, po dohodě s rozhodčím disciplíny, odložit si pokus na pozdější dobu. 
Soutěže ve skoku dalekém a vysokém budou probíhat současně na dvou sektorech dle časového programu. 
 
DOPRAVA: Spojení MHD metrem A do stanice Dejvická, poté autobusem č. 340 nebo 350 do zastávky Roztoky, Tyršovo náměstí (od stanice MHD na hřiště cca 2 minuty volné chůze); Vlakem do stanice Roztoky u Prahy, vlak vyjíždí  ze stanice Praha, Masarykovo nádraží (Praha-Holešovice), využít lze také spojení přes nádraží Praha - Libeň. Vzdálenost od nádraží ke stadionu cca 600 m - 15 minut volné chůze.

Přihlášená družstva:
1) Černošice; 2) Davle; 3) Dobřichovice; 4) Dolní Břežany; 5) ZŠ Hostivice; 6) Chýně; 7) Jesenice; 8) Průhonice; 9) Roztoky; 10) Rudná; 11) Řevnice; 12) Štěchovice; 13) Třebotov; 14) Velké Přílepy; 15) Vrané
 

propozice_paticka_PR