Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

1.kolo soutěže mládeže Morava "Gigant"

Ostrava - Vítkovice (5. 5. 2019)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.05.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, 70300 ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí
Mgr. Rudolf Šimek
Technický ředitel
Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
  1. V soutěžích juniorů
    Junioři a juniorky (2000 - 2001), dorostenci a dorostenky (2002 - 2003) a v rozsahu závodění své věkové kategorie starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).
  2. V soutěžích dorostu
    Dorostenci a dorostenky (2002 - 2003), starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 2000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v místnosti v tribuně za cílem na hlavním stadionu od 8,00 hod. – porada, kontrola a oprava přehledu startů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.4.2019 do 3.5.2019 do 20,00hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci pro běhy na 800m a delší před startem u pomocníka startéra.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcičování je možno na vedlejším stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vyznačeném prostoru pro vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 5.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Jři tyč Dci dálka Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky
10:40 100m p 83,8 Jky
10:50 110m p 91,4 Dci koule 3kg Dky
11:00 110m p 99,1 Jři dálka Jky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:35 800 m Dci výška Jři koule 6kg Jři
11:45 800 m Jři dálka Dci oštěp 500g Dky
12:00 100 m Dky
12:15 100 m Jky
12:30 100 m Dci koule 5kg Dci
12:45 100 m Jři
13:00 400 m Dky tyč Dky tyč Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky
13:20 400 m Dci
13:30 400 m Jři výška Dky
13:45 2000m p 76,2 Jky 2000m p 76,2 Dky kladivo 6kg Jři
13:55 2000m p 91,4 Jři 2000m p 83,8 Dci
14:10 3000 m Jky 3000 m Dky trojskok Dci disk 1kg Jky
14:25 3000 m Dci 3000 m Jři
14:40 300m p 76,2 Dky
14:50 300m p 83,8 Dci kladivo 5kg Dci
15:00 400m p 76,2 Jky výška Jky disk 1kg Dky
15:10 400m p 91,4 Jři
15:35 200 m Dky trojskok Jři
15:45 200 m Jky kladivo 4kg Jky
15:55 200 m Dci disk 1,75kg Jři
16:05 200 m Jři
16:25 1500 m Dky 1500 m Jky
16:35 1500 m Dci
16:45 1500 m Jři trojskok Dky trojskok Jky kladivo 3kg Dky
17:00 4x100 m Dky 4x100 m Jky disk 1,5kg Dci
17:10 4x100 m Dci 4x100 m Jři

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci na stadionu, případně v bufetu.

Parkování

Parkování autobusů a aut na parkovišti vedlle stadionu - parkoviště "Ridera".

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.