Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR mužů a žen v hale

Ostrava (20. - 21. 2. 2021)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum

20.02.2021 - 21.02.2021

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava - Vítkovice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Libor Varhaník
Technický delegát
Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu
Libor Dinga
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Jakub Fiala

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2020

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily účastnický limit stanovený pro přihlašovanou soutěž

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných halových tabulek roku 2021 zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a ve výjimečných případech i podle výkonů dosažených na otevřené dráze v roce 2020 o další závodníky, resp. závodnice.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 18. února 2021 do 18.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Počty startujících a účastnické limity jsou v příloze propozic.

Soutěže

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 z Technických pravidel.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 20. února 2021 od 9.30 hodin a v neděli 21. února 2021 od 9.00 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 8. do neděle 14. února 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 14. února 2021 ve 23.59 hodin.

V pondělí 15. února 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 18. února 2021 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího halového výkonu docíleného v přihlašované soutěži v období od 1. ledna 2021 do dne uzávěrky přihlášky nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 60 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 100 m, u běhu na 3000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 5000 m nebo 3000 m př., u běhu na 60 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 110 m př. mužů a u běhu na 60 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 100 m př. žen) v roce 2020, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu stanoveného pro přihlašovanou soutěž.

Na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) je nutno ve výše uvedeném termínu přihlásit i štafety s tím, že jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 16. do čtvrtka 18. února 2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 18. února 2021 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 19. února 2021 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 19. února 2021 od 14.00 do 21.00 hodin, v sobotu 20. února 2021 od 8.00 do 21.00 hodin a v neděli 21. února 2021 od 8.00  do 13:00 hodin v přízemí Clarion Congress Hotelu, kde bude probíhat i akreditace a antigenní testování.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování slouží rozcvičovací tunel, do kterého mají povolen vstup pouze akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři.

Oficiální trénink bude probíhat v pátek 19. února 2021 od 17.00 do 20.00 hodin rozcvičovacím tunelu a hale a v sobotu 20. února 2021 od 18.30 do 20.00 hodin pouze v rozcvičovacím tunelu. Na oficiální trénink budou vpuštěni jen akreditovaní závodníci, resp. akreditované závodnice, a akreditovaní trenéři.

Kontrola náčiní

Bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím soutěže.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z rozcvičovacího tunelu.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a startovních čísel.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Šatny a sprchy nejsou v atletické hale k dispozici.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát      Ladislav Kňákal

Ředitel závodů           Oldřich Zvolánek

Hlavní rozhodčí          Jakub Fiala

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Je zajištěna lékařem závodů Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem.

Časový pořad

sobota, 20.2.2021

Čas Disciplíny
11:30 tyč Ž
11:35 koule 4kg Ž
11:40 trojskok M
11:45 800 m Ž Rozběh
12:05 800 m M Rozběh
12:25 400 m Ž Rozběh
12:45 400 m M Rozběh
14:50 Slavnostní zahájení
15:00 tyč M
15:05 60 m Ž Rozběh
15:15 trojskok Ž
15:25 60 m M Rozběh
15:50 60m p 83,8 Ž Rozběh
16:10 koule 7,26kg M
16:15 60m p 106,7 M Rozběh
16:40 60 m Ž Finále
16:50 60 m M Finále
17:00 3000 m Ž Finále
17:20 60m p 83,8 Ž Finále
17:30 3000 m M Finále
17:45 60m p 106,7 M Finále

neděle, 21.2.2021

Čas Disciplíny
11:00 výška M
11:15 dálka Ž
11:50 200 m Ž Rozběh
12:20 200 m M Rozběh
12:50 800 m Ž Finále
13:00 800 m M Finále
13:10 400 m Ž Finále
13:15 dálka M
13:20 výška Ž
13:25 400 m M Finále
13:40 200 m Ž Finále
13:55 200 m M Finále
14:15 1500 m Ž Finále
14:25 1500 m M Finále
14:35 4x200 m Ž Finále
14:50 4x200 m M Finále

Stravování

V atletické hale není možnost stravování a občerstvení.

Možnosti ubytování


Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

Adresa Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420 596 702 111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Web www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420 596 790 611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka

Další informace

Nošení ochrany horních cest dýchacích

Trenéři, rozhodčí, pořadatelé a zástupci médií musí mít po celou dobu konání závodů ve vnitřních prostorách závodů nasazenou ochranu horních cest dýchacích (respirátor, rouška, šátek atd.).
V případě nedodržení je pořadatel oprávněn osobu porušující toto nařízení vykázat z vnitřních prostor závodů.

 

Vstup do haly

Vstup do atletické haly je povolen jen akreditovaným osobám. Akreditační centrum je v Clarion Congress Hotelu (vstup do kongresového sálu). Akreditační procedura obsahuje:

- vyplnění selfreporting formuláře

- absolvování antigenního testu s negativním výsledkem nebo předložení negativního výsledku testu na onemocnění covid-19, který nesmí být starší než 48 hodin od začátku závodů, příp. předložení potvrzení o prodělání nemoci covid-19 na základě pozitivního PCR testu, od kterého neuplynulo více než 90 dní, nebo průkaz o absolvovaném očkování proti nemoci covid-19.

Na základě výše uvedené akreditační procedury obdrží účastníci akreditační kartu nebo pásku pro vstup do atletické haly, závodníci, resp. závodnice, pak obdrží i startovní číslo. Bez toho nebude vstup do atletické haly povolen.

Testování na COVID-19 bude probíhat v přízemí Clarion Congress Hotelu (vstup  
do kongresového sálu - salonek Z1), a to v pátek 19. února 2021 od 14.00 do 21.00 hodin, v sobotu 20. února 2021 od 8.00 do 21.00 hodin a v neděli 21. února 2021 od 08.00 do 13.00 hodin. Bližší informace k testování sledujte na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci ČAS INFORMUJE.

Účastníci závodů se mohou pohybovat pouze v pořadatelem vymezeném prostoru.

Vstup do rozcvičovacího tunelu je povolen pouze závodníkům, resp. závodnicím, a trenérům, a to na dobu nezbytně nutnou pro rozcvičení před soutěží.

Formuláře pro vstup trenérů do atletické haly a pro možnosti testování, jsou umístěny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci ČAS INFORMUJE (formuláře budou zveřejněny po výběru závodníků, resp. závodnic).

Po ukončení soutěže všichni závodníci, resp. všechny závodnice, a jejich trenéři, opustí atletickou halu a již se v ní nebudou zdržovat, s výjimkou trenérů, jejichž závodníci, resp. závodnice, budou startovat v následující soutěži.

Trenéři mají zakázaný vstup na závodní plochu atletické haly po celou dobu konání závodů.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat nařízení pořadatele.

limity