Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Kladno (19. - 20. 6. 2021)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

19.06.2021 - 20.06.2021

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, 272 04 Kladno)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Jana Sobčíková
Technický delegát
Ondřej Veverka
Technický delegát
Josef Marek
Vedoucí projektu
David Bor
Předseda OV
Jiří Klesnil
Ředitel závodu
Jiří Klesnil
Hlavní rozhodčí
Jakub Kubálek
Technický ředitel
Karel Hevessy
Lékař
MUDr. David Homer
Časomíru zajišťuje
ONLINE System

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Mistrovství se uskuteční za dodržení aktuálně stanovených závazných hygienicko-epidemiologických podmínek MZ, které budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém a ve skoku o tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky a pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru tribuny v pátek 18.6. od 16:00 hodin do 19:00, v sobotu 19.6. od 8:00 do 20:00 hodin a v neděli 20.6. od 8:00 do 18:00 hodin.

Přihlášky

Provádí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 1.6. 2021 do neděle 13.6. 2021 do 23:59 hodin.

V pondělí 14. 6. 2021 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 17. 6. 2021 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 15. června do čtvrtka 17. června 2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 17. června 2021 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 18. června 2021 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od pátku 18.6.2021 od 16:00 do ukončení závodů v prostoru svolavatelny u Atketické haly.  Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku a v Atletické hale. . Vstup do Atletické haly je povolen jen na soutěž se připravujícím závodníkům a trenérům a to nejdříve 2 hodiny před vlastním konáním soutěže.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru atletické haly.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u Atletické haly. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, sprinty,chůze 15 min., překážky 20 min., technické disciplíny 35 min., tyč 65 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru svolavatelny u Atletické haly. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru svolavatelny u Atletické haly, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u vstupu do areálu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v horní části tribuny u vstupu do prostoru VIP.

Časový pořad

sobota, 19.6.2021

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 6kg Jři Finále
09:30 100 m Dky Rozběh
09:45 100 m Jky Rozběh
10:00 100 m Dci Rozběh tyč Dci Finále
10:10 trojskok Dky Finále
10:15 100 m Jři Rozběh
10:30 tyč Jři Finále
10:35 800 m Dky Rozběh
10:55 800 m Jky Rozběh
11:00 kladivo 5kg Dci Finále
11:15 800 m Dci Rozběh
11:35 800 m Jři Rozběh
11:55 100 m Dky Finále
12:00 100 m Jky Finále
12:05 100 m Dci Finále
12:10 100 m Jři Finále
12:15 trojskok Jky Finále
12:20 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
12:40 100m p 83,8 Jky Rozběh
12:50 kladivo 4kg Jky Finále
13:00 110m p 91,4 Dci Rozběh
13:20 110m p 99,1 Jři Rozběh
13:40 400 m Dky Rozběh
14:00 400 m Jky Rozběh trojskok Dci Finále
14:20 400 m Dci Rozběh
14:30 tyč Dky Finále
14:40 400 m Jři Rozběh kladivo 3kg Dky Finále
15:00 tyč Jky Finále
15:10 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
15:20 100m p 83,8 Jky Finále
15:30 110m p 91,4 Dci Finále
15:40 110m p 99,1 Jři Finále
15:45 koule 4kg Jky Finále
15:50 1500 m Dky Finále
16:00 1500 m Jky Finále
16:05 trojskok Jři Finále
16:10 1500 m Dci Finále
16:20 1500 m Jři Finále
16:30 disk 1,5kg Dci Finále
16:45 300m p 76,2 Dky Rozběh
17:05 300m p 83,8 Dci Rozběh
17:30 400m p 76,2 Jky Rozběh
17:40 koule 3kg Dky Finále
17:50 400m p 91,4 Jři Rozběh
18:10 disk 1,75kg Jři Finále
18:15 2000m p 76,2 Dky Finále
18:30 3000m p 76,2 Jky Finále
18:45 2000m p 83,8 Dci Finále
19:00 3000m p 91,4 Jři Finále
19:15 4x100 m Dky Finále
19:25 4x100 m Jky Finále
19:35 4x100 m Dci Finále
19:45 4x100 m Jři Finále

neděle, 20.6.2021

Čas Disciplíny
09:00 disk 1kg Dky Finále
09:05 chůze 10000m Jky Finále chůze 10000m Jři Finále
09:50 výška Dci Finále
09:55 koule 5kg Dci Finále
10:00 dálka Dky Finále
10:15 5000 m Jři Finále
10:40 disk 1kg Jky Finále
10:45 3000 m Dky Finále
11:10 3000 m Jky Finále
11:35 3000 m Dci Finále koule 6kg Jři Finále
12:05 200 m Dky Rozběh výška Jři Finále
12:10 dálka Jky Finále
12:20 oštěp 500g Dky Finále
12:25 200 m Jky Rozběh
12:50 200 m Dci Rozběh
13:10 200 m Jři Rozběh
13:35 300m p 76,2 Dky Finále
13:45 300m p 83,8 Dci Finále
14:00 400m p 76,2 Jky Finále oštěp 600g Jky Finále
14:10 400m p 91,4 Jři Finále
14:15 dálka Dci Finále
14:20 výška Dky Finále
14:25 400 m Dky Finále
14:35 400 m Jky Finále
14:45 400 m Dci Finále
14:55 400 m Jři Finále
15:05 800 m Dky Finále
15:15 800 m Jky Finále
15:25 800 m Dci Finále
15:35 800 m Jři Finále
15:40 oštěp 700g Dci Finále
15:45 200 m Dky Finále
15:55 200 m Jky Finále
16:05 200 m Dci Finále dálka Jři Finále
16:15 200 m Jři Finále
16:45 výška Jky Finále chůze 5000m Dky Finále chůze 5000m Dci Finále
17:20 oštěp 800g Jři Finále
17:30 4x400 m Dky Finále
17:50 4x400 m Jky Finále
18:10 4x400 m Dci Finále
18:25 4x400 m Jři Finále

Stravování

Stravování bude formou stánkového prodeje. Dále pak v restauraci Sleťák a ve Fit centru v areálu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno na parkovišti v těsné blízkosti stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti u stadionu a v prostoru bývalých kasáren, které bude označno cedulemi.

Další informace

Ubytování

 

Hotel Kladno

Adresa

Hotel Kladno

Web

www.hotelkladno.cz

Telefon

312523686

Email

recepce@hotelkladno.cz

 

 

 

Penzion 68

Adresa

Penzion 68

Web

www.penzion68.cz

Telefon

728763483

Email

info@penzion68.cz

 

 

 

SOŠ a SOU Kladno

Adresa

SOŠ a SOU Kladno

Web

www.sou-dubska.cz

Telefon

606137024

Email

penkavovai@sou-dubska.cz

 

 

 

SOŠ a SOU Kladno

Adresa

SOŠ a SOU Kladno

Web

www.sou-dubska.cz

Telefon

606137024

Email

penkavovai@sou-dubska.cz

 

 

 

Penzion LM

Adresa

Penzion LM

Web

www.penzionlm.cz

Telefon

607112883

Email

penzionlm@volny.cz

 

 

 

Penzion Ponte

Adresa

Penzion Ponte

Web

www.penzionponte.cz

Telefon

605938097

Email

info@penzionponte.cz

 

 

 

Hotel Astra

Adresa

Hotel Astra

Web

www.astrahotel.cz

Telefon

312657031

Email

info@astrahotel.cz

 

 

 

Hotel Hoffmann

Adresa

Hotel Hoffmann

Web

www.hoffmannhotel.cz

Telefon

773505273

Email

recepce@hoffmannhotel.cz