Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Praha - Eden (25. 9. 2021)
Logo CAS (velke) Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

25.09.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Mgr. Petr Novotný
604 966 898
petrnslavia@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel
Bc. Petr Karlický
Řídící soutěže družstev
Martin Smetana - junioři a Adriana Dvořáková - juniorky
Hlasatel
Mgr. Petr Novotný a Jaromír Odvárka
Lékař
Martin Hátle
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Zúčastněná družstva (v závorce jsou uvedena startovní čísla přidělená řídícími pracovníky)

Junioři

TJ Dukla Praha (201 - 225), ASK Slavia Praha (226 - 250), AK ŠKODA Plzeň (251 - 275), AC Slovan Liberec, z.s. (276 - 300), Hvězda Pardubice z.s. (301 - 325), Atletický klub Olomouc z.s. (351 - 375), TJ Sokol Opava (376 - 400), Atletická akademie Zlínského kraje, z.s. (326 - 350)

Juniorky

ASK Slavia Praha (51 - 75), TJ Sokol Kolín-atletika (1 - 25), AK ŠKODA Plzeň (26 - 50), TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. (76 - 100), AC Mladá Boleslav z.s. (101 - 125), AK Olymp Brno, spolek (126 - 150), SSK Vítkovice, z.s. (151 - 175), Atletika Holešov, z.s. (176 - 200)

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 1/2021) a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Na závodní ploše atletického stadionu i na vrhačské louce nad atletickým stadionem se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do čtvrtka 23. 9. 2021 do 20:00 hodin.

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Uskuteční se v 9:30 hodin v restauraci na atletickém stadionu a zúčastní se jí ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Prezentace

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Družstvům budou startovní čísla vydávána v sobotu 25. 9. 2021 od 8:30 hodin v závodní kanceláři v horní části tribuny atletického stadionu.

Rozcvičování

Je povoleno:

- do 12:45 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,

- mimo atletický stadion.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhá kladivo.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník Martin Smetana/Adriana Dvořáková

Ředitel závodů Mgr. Petr Novotný

Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 25.9.2021

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky dálka Jři kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:45 100m p 83,8 Jky Finále
12:00 110m p 99,1 Jři Finále dálka Jky kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 3000m p 76,2 Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:35 3000 m Jky Finále trojskok Jři koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:55 3000m p 91,4 Jři Finále
14:15 3000 m Jři Finále
14:35 400m p 76,2 Jky Finále
14:50 400m p 91,4 Jři Finále
15:05 200 m Jky Finále trojskok Jky koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:20 200 m Jři Finále
15:35 1500 m Jky Finále
15:50 1500 m Jři Finále
16:05 4x100 m Jky Finále
16:20 4x100 m Jři Finále
16:35 4x400 m Jky Finále
16:50 4x400 m Jři Finále
17:30 Vyhlášení vítězů

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a bývalou železniční tratí) - viz plánek.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha důrazně žádám všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platného v době konání závodů!

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Mgr. Petr Novotný

ředitel závodů

Planek