Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Praha - Eden (3. - 5. 6. 2022)
Logo CAS (velke) Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

03.06.2022 - 05.06.2022

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Ladislav Kňákal
602 301 676
ladislav.knakal@volny.cz
Technický delegát
Ladislav Kňákal
602 301 676
ladislav.knakal@volny.cz
Vedoucí projektu
Hana Koptíková
724 095 701
hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu
Vladimír Kučera
607 568 422
kucera1955@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Adriana Dvořáková
+420602200646
adricar@centrum.cz
Technický ředitel
Petr Karlický a Jaromír Odvárka
Hlasatel
Kateřina Nekolná a Petr Novotný
Režie
Tomáš Beran
Hospodář
Štěpán Pobuda
Časomíru zajišťuje
ON LINE SYSTEM s. r. o.
Výsledky zpracoval
ON LINE SYSTEM s. r. o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

V mistrovství ČR startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v disku juniorů a kriketu mladších žáků, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Pro sledování soutěží v tyči mužů, juniorů, dorostenců a starších žáků, kouli mužů, juniorů, juniorek, dorostenců, starších žáků a starších žákyň, disku juniorů a kriketu mladších žáků bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Základní výšky a zvyšování

Muži - výška: 162 a po 3 cm, tyč: 320 a po 10 cm.

Junioři - výška: 156 a po 3 cm, tyč: 290 a po 10 cm.

Dorostenci - výška: 150 a po 3 cm, tyč: 260 a po 10 cm.

Starší žáci - výška: 144 a po 3 cm, tyč: 230 a po 10 cm.

Ženy - výška: 147 a po 3 cm.

Juniorky - výška: 144 a po 3 cm.

Dorostenky - výška: 141 a po 3 cm.

Starší žákyně - výška: 138 a po 3 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 3.6.2022 od 09:00 hodin, v sobotu 4.6.2022 od 07:30 hodin a v neděli 5.6.2022 od 08:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17.5.2022 00:00 hodin do neděle 29.5.2022 do 23:59 hodin.

V pondělí 30.5.2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 1.6.2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství:

- mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2021 do dne uzávěrky přihlášky,

- mladších žáků a mladších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2022 do dne uzávěrky přihlášky.

K účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR“ z roku 2021 v dané věkové kategorii a soutěži na dráze,

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden z účastnických limitů A, B stanovených pro přihlašovanou soutěž,

- příp. i další závodníci, resp. závodnice, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji.

K účasti na mistrovství mladších žáků a mladších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice, podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem první soutěže víceboje příslušné kategorie v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

Ve čtvrtek 2.6.2022 se lze od 16:00 do 18:00 hodin rozcvičit na atletickém stadionu SK Slavia.

V průběhu závodů je rozcvičování povoleno:

- na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia,

- mimo atletický stadion SK Slavia, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia s tím, že zde se nedá rozcvičovat v době, kdy zde budou probíhat soutěže v disku juniorů a kriketu mladších žáků.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Svolavatelna

Bude umístěna na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola klubových či oddílových dresů a startovních čísel. Po ukončení prezentace budou závodníci, resp. závodnice, hromadně odvedeni, resp. odvedeny, ze svolavatelny na místo startu.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia - pro muže, juniory, dorostence, starší žáky a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky, dorostenky, starší žákyně a mladší žákyně šatny č. 5, 6 a 7, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Startovní listiny

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, kterou tvoří:

Technický delegát                                      Ladislav Kňákal

Ředitel závodů                                            Vladimír Kučera

Hlavní rozhodčí                                          Adriana Dvořáková

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Časový pořad

pátek, 3.6.2022

Čas Disciplíny
11:00 desetiboj Dci
11:30 devítiboj Žci
12:00 sedmiboj Dky
12:30 sedmiboj Žky
13:00 pětiboj Žcm
13:30 pětiboj Žkm

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
09:00 devítiboj Žci
09:30 desetiboj Dci
10:15 sedmiboj Jky
10:30 sedmiboj Ž
11:00 sedmiboj Žky
12:15 sedmiboj Dky
12:45 desetiboj M
14:00 desetiboj Jři

neděle, 5.6.2022

Čas Disciplíny
09:30 desetiboj Jři
10:00 desetiboj M
11:15 sedmiboj Jky
12:30 sedmiboj Ž

Stravování

Pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování využít restaurace na atletickém stadionu SK Slavia a v jeho okolí.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia je vjezd do areálu SK Slavia ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Vyhlašování vítězů

První tři závodníci, resp. závodnice, se na výzvu hlasatele shromáždí v dolní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu, nikoli v civilním oblečení.

Možnosti ubytování

Ubytování pořadatel nezabezpečuje, možnosti ubytování v různých cenových relacích jsou nabízeny např. na webové stránce - https://www.hotely.cz/praha/.

 

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Vladimír Kučera

ředitel závodů

Podrobny casovy porad Ucastnicke_limity