Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mítink ČAS

Ostrava (23. 5. 2021)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s. z pověření ČAS

Datum

23.05.2021

Místo

Ostrava (Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Ovčarik Adam
739840916
adammo.ovcarik@gmail.com
Vedoucí projektu
Dinga Libor
Ředitel závodu
Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí
Mgr. Aleš Novotný
Technický ředitel
Vlková Lucie
Režie
Beran Tomáš
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

STARTUJÍ: muži, ženy, junioři, dorostenci, juniorky, dorostenky, kteří byli zařazeni technickým delegátem. Seznam zařazených i nezařazených závodníků bude zveřejněn na webových stránkách ČAS.

Výběr závodníků bude probíhat technickým delegátem na základě výkonů z venkovní sezóny 2020 a případně z výkonů halové sezóny 2021 s možností úpravy nominace ze strany vedoucího sportovního oddělení ČAS.

Soutěže

Dorostenci 110m p 91,4
Dorostenky 100m p 76,2-8,5
Juniorky 100m p 83,8
Junioři 110m p 99,1
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Testování: Všichni účastníci akce musí před vstupem do areálu předložit negativní RT-PCR test.

Všichni účastníci (závodníci, trenéři, rozhodčí, organizátoři…) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před sportovní akcí. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Testy si závodníci i trenéři zajišťují individuálně. Každý účastník při vstupu zároveň vyplní SELFREPORTING.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00 hodin na Městském stadionu v Ostravě.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10.5.2021 do neděle 16.5.2021.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 18. do čtvrtka 20. května 2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 20. května 2021 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 21. května 2021 do 18.00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v určeném prostoru.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu a na světelné výsledkové tabuli na hlavním stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách hlavního stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 23.5.2021

Čas Disciplíny
10:25 výška Ž
10:30 5000 m Ž koule 7,26kg M
10:35 trojskok M
10:40 disk 1kg Ž
10:55 5000 m M
11:00 tyč M
11:20 800 m Ž
11:40 800 m M
12:00 110m p 106,7 M
12:10 110m p 99,1 Jři
12:15 trojskok Ž koule 4kg Ž
12:20 110m p 91,4 Dci
12:25 disk 2kg M
12:30 100m p 83,8 Ž 100m p 83,8 Jky
12:50 100m p 76,2-8,5 Dky
12:55 výška M
13:00 400 m Ž
13:20 400 m M
13:40 100 m Ž Rozběh
14:00 100 m M Rozběh kladivo 7,26kg M
14:05 dálka Ž
14:25 400m p 76,2 Ž
14:35 oštěp 600g Ž
14:55 400m p 91,4 M
15:00 tyč Ž
15:20 100 m Ž Finále
15:30 100 m M Finále
15:40 1500 m Ž Finále
15:50 dálka M
15:55 1500 m M
16:00 kladivo 4kg Ž
16:05 200 m Ž
16:25 200 m M
16:30 oštěp 800g M
16:45 3000m p 76,2 Ž
17:05 3000m p 91,4 M
17:25 4x100 m Ž
17:35 4x100 m M

Další informace

 UBYTOVÁNÍ: předjednáno v hotelu CLARION či v hotelu PULS

Soutěže v hodu kladivem a ve vrhu koulí proběhnou na vrhačském hřišti.

Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu konání sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na sportovce v průběhu závodu a rozcvičení. K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.