Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek ve vícebojích

Praha - Eden (2. - 3. 10. 2021)
Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

02.10.2021 - 03.10.2021

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
602 699 900
msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu
Štěpán Pobuda
Hlavní rozhodčí
Adriana Dvořáková
Technický ředitel
Mgr. Petr Šarapatka

Startují

ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1931 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili tam startovné.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky, všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2021.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku a oštěp.

Podrobný časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn ve čtvrtek 30. 9. 2021 na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 2. a v neděli 3. 10. 2021 od 08:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Je stanoveno pro:

- závodníky z pražských atletických klubů a oddílů na 300 Kč,

- závodnice z pražských atletických klubů a oddílů na 200 Kč,

- závodníky a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů na 400 Kč.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 29. 10. 2021 do 24:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice obdrží na startu běhů na 800 m a 1500 m jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno:

- na protilehlé rovince atletického stadionu,

- mimo atletický stadion, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 2.10.2021

Čas Disciplíny
00:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci

neděle, 3.10.2021

Čas Disciplíny
00:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha důrazně žádám všechny účastníky o důsledné dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 platného v době konání závodů!

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Štěpán Pobuda

ředitel závodů