Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2022

Trutnov (8. 6. 2022)
propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

Datum

08.06.2022

Místo

Trutnov (Na Lukách 466, 54101 Trutnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Adam Ovčarik
aovcarik@atletika.cz
Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Petr Musil
605205427
muna.trutn@centrum.cz
Lékař
SZŠ Trutnov
Časomíru zajišťuje
Online system s.r.o
Výsledky zpracoval
Online system s.r.o

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:
1.  družstvo je složeno z žáků / žákyň jedné školy
2.  členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3.  členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži
Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň!
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Omezení startů
Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků / závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.


Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena 8. června 2022 od 8:30 hodin v 1. patře tribuny. Družstva, která přijedou již 7. 6. prosíme o provedení změn 7. 6. večer. 

Technická porada:
Bude zahájena v 10:00 hodin v závodní kanceláři. Technické porady se zúčastní jeden vedoucí přihlášeného družstva.

Soupisky a změny:
Prosíme o odevzdání soupisek a provedení změn v závodní kanceláři  před začátkem technické porady od 8:30 do 9:45 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejpozději do 6. 6. 2022 do 20:00 hodin. 

Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 9:45 hodin.
V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do jednotlivých výkonnostních skupin (technické disciplíny) a rozběhů (60 m, běhy).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé trávě fotbalového stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru průchodu na atletický stadion. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy ukončení prezentace budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.

Uzavření svolavatelny - 20 min před běžeckými soutěžemi, 35 minut před technickými disciplínami.

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny. Slouží pouze k převlékání. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách tribuny a v prostoru svolavatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení:
Bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Odměny:
Všechna družstva budou oceněna diplomem. Družstva na 1.–3. místě získají pohár a medaile. Vyhlášení vítězů se musí zúčastnit všechna družstva.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Zdravotnický dozor se bude nacházet v prostoru cíle. 

Časový pořad

středa, 8.6.2022

Čas Disciplíny
10:00 TECHNICKÁ PORADA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV
10:30 dálka Žcm
11:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11:10 4x60 m Žci
11:30 4x60 m Žky koule 4kg Žci
11:50 4x60 m Žkm
12:10 4x60 m Žcm výška Žky výška Žkm dálka Žci
12:30 60 m Žci kriket Žcm
12:50 60 m Žky
13:20 60 m Žcm koule 3kg Žky
13:40 60 m Žkm dálka Žky
14:10 výška Žci výška Žcm
14:20 1500 m Žci kriket Žkm
14:40 1000 m Žcm
15:00 600 m Žkm dálka Žkm
15:20 800 m Žky
16:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Stravování

Ubytovaní mají zajištěnou večeři a snídani v místě ubytování.

Pro všechny účastníky je zajištěn oběd formou obědových balíčků a balíčků na cestu. (místo výdeje bude na stadionu viditelně označeno).

Parkování

Parkování pro autobusy je zajištěno u zimního stadionu, který těsně sousedí s atletickým stadionem. Další parkovací místa lze využít na parkovací ploše u supermarketu Lidl. Pro ubytovaná družstva slouží parkoviště u hotelu Patria. VIP parkoviště je zajištěno před stadionem.

Další informace

Ubytování je zajištěno v hotelu Patria v těsné blízkosti stadionu.

Upozornění: Ubytování je zajištěno pouze pro týmy ze vzdálených destinací. Družstvům ze vzdálených destinací (tj. dojezdová vzdálenost nad 200 km nebo doba dojezdu přes 2,5 hodiny) bude poskytnut příspěvek na ubytování (z 7. 6. na 8. 6.) a stravu (večeře 7. 6. a snídaně 8. 6.) Všechna družstva dostanou příspěvek na dopravu, který bude vypočítán dle vzdálenosti a počtu závodníků. 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

Důležité upozornění
1. Povinností družstev je zúčastnit se slavnostního zahájení i závěrečného ceremoniálu (vyhlášení vítězů). V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
3. Pro rozcvičení soutěžících budou vyhrazeny prostory mimo hlavní plochu stadionu.