Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV - Karlovy Vary

Ostrov (10. 5. 2023)
propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Základní škola Ostrov, Masarykova 1289,p.o.

Datum

10.05.2023

Místo

Ostrov

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Eva Drahorádová
+420792231418
eva.drahoradova@1zsostrov.cz
Časomíru zajišťuje
ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Kategorie IV. – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků či závodnic ve všech úrovních soutěže.

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

  1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy
  2. Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

 Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže. 

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Za zdravotní způsobilost odpovída škola.

Za družsvo mohou startovat tři závodníci v jedné disciplíně z nichž dva nejlepší bodují.

Závodníci můžou soutěžit maximálně ve dvou disciplínách a štafetě.

V běhu na 4x60 metrů mohou startovat dvě štafety za družstvo.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

SOUTĚŽNÍ ŘÁD:

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.

Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Republikové finále (RF)
Organizuje atletický oddíl, který určí Český atletický svaz (ČAS). Pořadatel RF je povinen vydat propozice 2 měsíce před konáním soutěže a informovat všechna postupující družstva po skončení krajských finále.

POSTUPOVÝ KLÍČ:

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech PR (OK, KF a RF) mají všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

Výsledky okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále se zpracovávají v programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kanceláři stadionu od 7.50  hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od do 4.5.2023 do 22:00 hodin.

Časový pořad

středa, 10.5.2023

Čas Disciplíny
07:50 prezentace
08:30 porada vedoucích družstev
09:00 4x60 m Žky Běh
09:15 4x60 m Žci Běh
09:45 60 m Žky Běh výška Žky Finále dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále
10:00 60 m Žci Běh
10:45 výška Žci Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žky Finále
11:15 800 m Žky Běh
11:30 1500 m Žci Běh
12:00 vyhlášení výsledků

Další informace

Pokud bude nižší počet družstev, uvažujeme o sloučení soutěže Poháru rozhlasu  kategorie  III a  kategorie IV  do jednoho dne - 10.5.2023, proto je velmi důležité se včas přihlásit.

Videonávod pro pedagogy k přihlášení školy a závodníků: 

https://youtu.be/-EB_JzF-sEg

propozice_paticka_PR