Propozice

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v halových vícebojích

Praha - Stromovka (9. - 11. 2. 2024)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Pražský atletický svaz.

Datum

09.02.2024 - 11.02.2024

Místo

Praha - Stromovka (hala Otakara Jandery, areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Ladislav Kňákal
Technický delegát
Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu
David Bor
Ředitel závodu
Petr Dubský
Hlavní rozhodčí
Adriana Dvořáková
Technický ředitel
Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje
Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval
Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 1934 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012

Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

 

Soutěže

Dorostenci sedmiboj h
Dorostenky pětiboj h
Juniorky pětiboj h
Junioři sedmiboj h
Muži sedmiboj h
Ženy pětiboj h
Žáci sedmiboj h
Žákyně pětiboj h

Technická ustanovení

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Trénink v atletické hale :  Ve čtvrtek 8. 2. 2024 v době od 16.00 do 19.00 hodin.

Vstup na závodní plochu: V průběhu závodů se mohou na závodní ploše pohybovat pouze prezentovaní závodníci, závodnice, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v místnosti č. 4 za vchodem do atletické haly.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 22. 1. 2024 do neděle 4. 2. 2024, uzávěrka přihlášek je v neděli 4. 2. 2024 ve 23:59 hodin.
V pondělí 5. 2. 2024 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 7. 2. 2024 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 9. 2. 2024 od 09.00 hodin a v sobotu 10. 2. 2024 od 08.00 hodin pod schody vedocí k bufetu. Výdej bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:
• startovní číslo se jménem na prsou,
• startovní číslo bez jména na zádech.
Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Vydáním startovních čísel bude zároveň závodník, resp. závodnice, odprezentován, resp. odprezentována.

Rozcvičování

Bude probíhat ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči, rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže.

Svolavatelna

Bude umístěna ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie osobně prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a budou z ní hromadně odvedeni, resp. odvedeny, na místo startu.

Šatny

Budou k dispozici naproti vchodu do atletické haly a slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na nástěnce v atletické hale.

Výsledky

Budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznamovány moderátorem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlášení vítězů

Bude provedeno vždy cca 30 minut po skončení víceboje příslušné kategorie v atletické hale.

Doping

Dopingová kontrola proběhne v označených šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

pátek, 9.2.2024

Čas Disciplíny
11:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 sedmiboj h Žci

sobota, 10.2.2024

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj h Dci
10:30 sedmiboj h Jři
11:00 sedmiboj h Žci
11:15 pětiboj h Jky
11:30 pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h M

neděle, 11.2.2024

Čas Disciplíny
09:30 sedmiboj h Dci
09:45 sedmiboj h Jři
13:15 sedmiboj h M

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v atletické hale v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra (dále jen "Olymp CS MV") vydalo ve středu 7. 2. 2024 oznámení o změně pravidel vjezdu vozidel do areálu Olymp CS MV. Toto nařízení omezuje parkování v areálu Olymp CS MV pro účastníky MČR, kteří tak musí počítat s hledáním parkování v okolí areálu Olymp CS MV. Zároveň bude vstup a vjezd do areálu Olymp CS MV probíhat výhradně hlavní bránou přes vrátnici. Ostatní vstupní brány budou uzamčeny. Prosíme účastníky MČR, aby počítali s tímto omezením a přizpůsobili mu své časové a organizační plány (hlavně přepravu tyčí apod.).

Další informace

Organizační tým Pražského atletického svazu přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním pak příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky dospělých i mladé nastupující generace.

 

Časový pořad je orientační a může být v průběhu závodů upraven

65721_Podrobny_casovy_porad Prezentace1