Vánoční laťka

atletika_logo2018

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ TŽ Třinec

Datum

06.12.2019

Místo

Třinec (Hala ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, Jablunkovská 501)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Sajdok +420737238005 atletikatrinec@centrum.cz
Hlavní rozhodčí PaedDr. Emilie Szmeková
Technický ředitel Mgr. Tomáš Petříček +420605809354 tomas.pet@email.cz
Hlasatel Augustin Šulc
Lékař Požárová Andrea
Vedoucí ceremonielu Olga Petříčková
Výsledky zpracoval Emilie Szmeková +420728544189 atletikatrinec@centrum.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Družstvo oddílu nebo klubu tvoří 2 mladší žáci, 2 mladší žákyně, 2 žáci a 2 žákyně. Družstvo tvoří 8 závodníků, zároveň se budou vyhlašovat i jednotlivci v kategoriích.

Soutěže

Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce se určí na technické poradě vedoucích v 9:00 hod.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Při závodu je možno použít tretry s hřeby do 6 mm. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí do čisté  halové obuvi. Platí i pro trenéry.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kabinetu TV od 8:30 hod., prezentace bude probíhat od 8:30 do 9:45 hod.

Startovné

Družstvo uhradí poplatek 100,-Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.11.2019 do_5.12.2019

Přihlášky se mohou posílat e-mailem na atletikatrinec@centrum.cz, telefon 558 993 324, 728 544 189

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu tělocvičny a na spojovací chodbě školy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici vedle tělocvičny  a to pro závodníky šatny č.1 a pro závodnice šatny č. 2 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v ___ Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna v tělocvičně po celou dobu soutěže

Časový pořad

pátek, 6.12.2019

Čas Disciplíny
09:45 nástup, zahájení
10:00 výška Žcm Finále výška Žkm Finále
11:30 výška Žci Finále výška Žky Finále
13:30 slavnostní vyhlášení

Další informace

Bodování soutěže družstev: boduje prvních 17 závodníků v každé kategorii systémem: 1. místo - 20 bodů, 2. místo 17 b., 3. místo 15 b., 4. místo 14 b.....17.místo - 1 bod.

Do hodnocení se počítá umístění závodníků v jednotlivých kategoriích, vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů.

První tři družstva obdrží poháry a diplomy, první tři jednotlivci v každé kategorii obdrží medaile, diplomy a věcné ceny