Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, ml. žáků a ml. žákyň ve vícebojích

Logo CAS Logo Slavie

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

24.07.2020 - 26.07.2020

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová 725 985 972 vpurmanova@atletika.cz
Delegát ČAS Ladislav Kňákal 602 301 676 ladislav.knakal@volny.cz
Technický delegát Ladislav Kňákal 602 301 676 ladislav.knakal@volny.cz
Ředitel závodu Vladimír Kučera 607 568 422 kucera1955@gmail.com
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková +420602200646 adricar@centrum.cz
Technický ředitel Štěpán Pobuda
Hlasatel Kateřina Nekolná, Petr Novotný a Jaromír Odvárka
Lékař Jan Ježek, Petra Macháčková a Milan Urban
Režie Tomáš Beran
Vedoucí ceremonielu Kateřina Ulrichová
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM s. r. o.
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM s. r. o.

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

V mistrovství ČR startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.

V kategorii žen je závod zároveň mistrovstvím SR.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v disku juniorů, dorostenců a starších žáků a kriketu mladších žáků, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Pro sledování soutěží v tyči mužů, juniorů, dorostenců a starších žáků, kouli mužů, juniorů, juniorek, dorostenců, starších žáků a starších žákyň, disku juniorů, dorostenců a starších žáků a kriketu mladších žáků bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Základní výšky a zvyšování

Muži - výška: 159 a po 3 cm, tyč: 310 a po 10 cm.

Junioři - výška: 153 a po 3 cm, tyč: 280 a po 10 cm.

Dorostenci - výška: 147 a po 3 cm, tyč: 250 a po 10 cm.

Starší žáci - výška: 141 a po 3 cm, tyč: 220 a po 10 cm.

Ženy - výška: 147 a po 3 cm.

Juniorky - výška: 144 a po 3 cm.

Dorostenky - výška: 138 a po 3 cm.

Starší žákyně - výška: 132 a po 3 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 24. 7. 2020 od 09:00 hodin, v sobotu 25. 7. 2020 od 07:30 hodin a v neděli 26. 7. 2020 od 08:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6. 7. 2020 00:00 hodin do neděle 19. 7. 2020 do 23:59 hodin.

V pondělí 20. 7. 2020 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 23. 7. 2020 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství:

- mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2019 do dne uzávěrky přihlášky,

- mladších žáků a mladších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. dubna 2020 do dne uzávěrky přihlášky.

K účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR“ z roku 2019 v dané věkové kategorii a soutěži na dráze,

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden z účastnických limitů A, B stanovených pro přihlašovanou soutěž,

- příp. i další závodníci, resp. závodnice, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji.

K účasti na mistrovství mladších žáků a mladších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice, podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem první soutěže víceboje příslušné kategorie v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

Ve čtvrtek 23. 7. 2020 se lze od 16.00 do 18.00 hodin rozcvičit na atletickém stadionu SK Slavia.

V průběhu závodů je rozcvičování povoleno:

- na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia,

- mimo atletický stadion SK Slavia, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia s tím, že zde se nedá rozcvičovat v době, kdy zde budou probíhat soutěže v disku juniorů, dorostenců a starších žáků a kriketu mladších žáků.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Svolavatelna

Bude umístěna na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola klubových či oddílových dresů a startovních čísel. Po ukončení prezentace budou závodníci, resp. závodnice, hromadně odvedeni, resp. odvedeny, ze svolavatelny na místo startu.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro muže, juniory, dorostence, starší žáky a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky, dorostenky, starší žákyně a mladší žákyně šatny č. 5, 6 a 7 stejně jako sprchy a WC, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Startovní listiny

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát                                      Ladislav Kňákal

Ředitel závodů                                           Vladimír Kučera

Hlavní rozhodčí                                          Adriana Dvořáková

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Časový pořad

pátek, 24.7.2020

Čas Disciplíny
11:00 desetiboj Dci
11:30 devítiboj Žci
12:00 sedmiboj Dky
12:30 sedmiboj Žky
13:00 pětiboj Žcm
13:30 pětiboj Žkm

sobota, 25.7.2020

Čas Disciplíny
09:00 devítiboj Žci
09:30 desetiboj Dci
10:15 sedmiboj Jky
10:30 sedmiboj Ž
11:00 sedmiboj Žky
12:15 sedmiboj Dky
12:45 desetiboj Jři
14:00 desetiboj M

neděle, 26.7.2020

Čas Disciplíny
09:30 desetiboj Jři
10:00 desetiboj M
11:15 sedmiboj Jky
12:30 sedmiboj Ž

Stravování

Pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování využít restaurace na atletickém stadionu SK Slavia (kromě pátku 24. 7. 2020) a v jeho okolí.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia je vjezd do areálu SK Slavia ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Vyhlašování vítězů

První tři závodníci, resp. závodnice, se na výzvu hlasatele shromáždí v dolní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Možnosti ubytování

Ubytování pořadatel nezabezpečuje, možnosti ubytování v různých cenových relacích jsou nabízeny např. na webové stránce - https://www.hotely.cz/praha/.

Ubytování v Iris hotelu Eden při mistrovství ČR ve dnech 24. až 26. 7. 2020:

Jednolůžkový pokoj: 1200 Kč/noc.

Dvoulůžkový pokoj:   1200 Kč/noc.

Třílůžkový pokoj:       1800 Kč/noc (maximálně 30 pokojů - dvě postele vedle sebe a jedna sklápěcí).

Čtyřlůžkový pokoj:     2400 Kč/noc (maximálně 12 pokojů).

Možnost parkování osobního automobilu na soukromém pozemku za poplatek 290 Kč/noc.

Cena je za pokoj a noc se snídaní a WiFi, včetně DPH. Městský poplatek ve výši 21 Kč/osoba a noc není v ceně.

Kód, který je nutno uvést v objednávce: „Mistrovství ČR IRIS“. Objednávky posílejte email: reservations@irishoteleden.cz.

Podmínky:

Zrušení objednávky 24 hodin před příjezdem je zdarma.

Hotel vyžaduje při příjezdu garanci kreditní karty. Tato karta bude blokována na extrasy hostů částkou 250 Kč/pokoj a po odhlášení bude opět odblokována. Pokud nebude poskytnuta karta, bude vyžádán vratný deposit 250 Kč/pokoj, který nechá host jako garanci na recepci.

 

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Vladimír Kučera

ředitel závodů

Ucastnicke limity