Mítink Zlín 2020

LOGO_MITINKZLIN2020 kopie

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

15.08.2020

Místo

Zlín (Stadion Mládeže, Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Flanderka +420606658803 flape@email.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Lékař Sylva Šimková
Hospodář Pavla Kotopulosová
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM, s.r.o.
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM, s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 1000 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, 5000 m, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, 100 m př., 4x100 m, dálka, trojskok, oštěp 600g
Žáci 60 m, 4x60 m
Žákyně 60 m, 4x60 m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v označeném prostoru budovy šaten v sobotu 15.8.2020 od 12:00 hodin.

Startovné

Startovné je stanoveno na 100 Kč za start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 22.7.2020 od 10:00 hod do 13.8.2020 do 18:00 hodin. Pokud to bude situace vyžadovat (příliš mnoho startujících, nízká výkonnost), bude proveden výběr závodníků a do pátku 14.8.2020 do 12:00 hodin bude zveřejněn seznam nevybraných závodníků.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12: 00 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince, kde neprobíhají závody. Rozvičování pro technické disciplíny lze provádět v sektoru nejdříve 20 minut před zahájením disciplíny. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném místě v areálu šaten. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v označeném prostoru v areálu šaten, přibližně na startu 150 m.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu Stadionu Mládeže a jsou řádně označeny. Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí. Je možné využít stany na ploše stadionu v jednotlivých sektorech nebo na tribuně.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu na stadion.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu na stadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v areálu šaten.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna v prostoru za cílem.

Časový pořad

sobota, 15.8.2020

Čas Disciplíny
13:00 60 m Žci Rozběh trojskok Ž Finále disk 2kg M Finále
13:15 60 m Žky Rozběh
13:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
13:40 4x60 m Žci Finále
13:50 4x60 m Žky Finále
14:00 4x100 m Ž Finále
14:10 4x100 m M Finále
14:20 60 m Žci Finále dálka M Finále
14:30 60 m Žky Finále oštěp 800g M Finále
14:45 100 m př. Ž Finále
14:50 VYHLÁŠENÍ 1. BLOK
14:55 100 m Ž Finále
15:05 100 m M Finále
15:20 1000 m M Finále
15:25 1000 m Dci Finále
15:30 1000 m Ž Finále dálka Ž Finále
15:45 výška M Finále oštěp 600g Ž Finále
16:10 400 m Ž Finále
16:20 400 m M Finále
16:30 VYHLÁŠENÍ 2. BLOK 5000 m M Finále
17:00 200 m Ž Finále trojskok M Finále
17:15 200 m M Finále
18:00 VYHLÁŠENÍ 3. BLOK

Stravování

Stravování bude zajištěno formou bufetu v areálu šaten před vstupem na plochu.

Možnosti ubytování


Hotel Garni

Adresa Hotel Garni
Web https://www.hotelgarnizlin.cz/cs/
Telefon +420 737 259 320
Email recepce@hotelgarnizlin.cz
Poznámka


Interhotel Moskva

Adresa Interhotel Moskva
Web https://hotelmoskva.cz
Telefon +420 734 200 126
Email recepce@hotelmoskva.cz
Poznámka


MSI Ubytovna

Adresa MSI Ubytovna
Web https://msi-zlin.cz
Telefon +420 577 210 035
Email info@msi-zlin.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné pod Stadionem Mládeže na ulici Hradská (od 12:00 hodin ZDARMA).

Akreditace, vstupenky

Akreditační přihláška
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v závodní kanceláři.
Prodej vstupenek bude probíhat od 12:30 hodin v den závodu u vstupu na Stadion Mládeže.

Další informace

Vyhrazujeme si práva na změnu časového pořadu.