I. kolo Mistrovství Moravy a Slezska družstev i jednotlivců dorostu

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

06.06.2021

Místo

Zlín (Hradská 854, 76001 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Technický ředitel Stanislav Laciga
Řídící soutěže družstev Jiří Kadla, Pavel Bobál 731196274, 603
Časomíru zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Je otevřena v neděli 6.6.2021 od 9:00 hodin v prvním patře budovy šaten.

Porada vedoucích družstev proběhne v klubovně v 1. patře budovy šaten v 9:30 hodin.

Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni podle části první směrnice ČAS č. 8/2009. Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.

Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (dále jen „kartičky“). Předání opraveného výtisku přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.5.2021 od 19:30 hodin a do 5.6.2021 do 18:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru Stadionu mládeže.

Šatny

Šatny budou k dispozici v prostoru Stadionu mládeže a budou řádně označeny. 

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnky v průchodu šaten a online na webu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Mistrovství Moravy a Slezka jednotlivců:
První 3 závodníci v každé disciplině obdrží medaile a diplomy v rámci MMaS jednotlivců.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu šaten a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). 

Jury tvoří:
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Řídící soutěží (dle protestu).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru za cílem.

Časový pořad

neděle, 6.6.2021

Čas Disciplíny
10:00 chůze 3000m Dci Finále chůze 3000m Dky Finále
10:30 dálka Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále
11:00 tyč Dky Finále
11:15 100 m Dky Rozběh
11:30 100 m Dci Rozběh kladivo 5kg Dci Finále
11:45 800 m Dky Běh výška Dci Finále
12:00 800 m Dci Běh
12:15 100 m př. Dky Běh
12:30 110 m př. Dci Běh dálka Dky Finále disk 1kg Dky Finále
12:45 100 m Dky Finále
13:00 100 m Dci Finále
13:15 400 m Dky Běh
13:30 400 m Dci Běh tyč Dci Finále disk 1,5kg Dci Finále
13:45 2000 m př. Dky Běh výška Dky Finále
14:00 2000 m př. Dci Běh koule 3kg Dky Finále
14:15 3000 m Dky Běh
14:30 3000 m Dci Běh trojskok Dci Finále
15:00 300 m př. Dky Běh koule 5kg Dci Finále oštěp 500g Dky Finále
15:15 300 m př. Dci Běh
15:30 200 m Dky Běh
15:45 200 m Dci Běh
16:00 1500 m Dky Finále trojskok Dky Finále oštěp 700g Dci Finále
16:15 1500 m Dci Finále
16:30 4x100 m Dky Běh
16:45 4x100 m Dci Běh
17:00 4x400 m Dky Běh
17:15 4x400 m Dci Běh

Stravování

Bufet bude umístěn před budovou šaten.

Parkování

Parkování je možné na ulici Hradské, v neděli zdarma. Do areálu Stadionu nebude umožněn vjezd žádným vozidlům.

Další informace

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.