Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

19.02.2022 - 20.02.2022

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Iveta Rudová
Technický delegát
Ondřej Veverka
Technický delegát
Miroslav Mařádek
Vedoucí projektu
Libor Dinga
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Aleš Novotný
Technický ředitel
Lucie Vlková
Hlasatel
Augustin Šulc, Jakub Ševčík
Režie
Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

( v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii,ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně,ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Závody se konají na základě aktuálních protiepidemických opatření a účastníci jsou povinni doložit splnění podmínek pro účast na hromadné akci. Informace o aktuálních protiepidemických opatřeních a podmínkách účasti na hromadné akci - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Je otevřena v atletické hale v pátek 18. 2. 2022 17:00 - 20:00 hodin, v sobotu 19. 2. 2022 od: 08:45 hodin a v neděli 20. 2. 2022 od 08:15 hodin.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz) a to od pondělí 31. ledna 2022 do neděle 13. února 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 13. února 2022 ve 23.59 hodin.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 16. do čtvrtka 17. února 2022, ukončení prezentace je ve čtvrtek 17. února 2022 v 18.00 hod.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 18. února 2022 do 18.00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 18. 2. 2022: 18:00 - 20:00 hodin, v sobotu 19 2. 2022: 08:00 - 18.00 hodin a v neděli 20. 2. 2022: 08:00 - 13:00 hodin v tunelu atletické haly Ostrava-Vítkovice.

Každý závodník, resp.každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

-startovní číslo se jménem na prsou,

-startovní číslo beze jména na zádech.

Vyjímkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp.závodnice, pouze startovní číslo se jménempřipevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště "E".

V pátek 18.2.2022 od 16,00 do 20,00 možnost rozcvičení v atletické hale a v atletickém tunelu.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletickém tunelu Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru svolavatelny.
Ve svolavatelně bude důsledně prováděna kontrola oddílových/klubových dresů.

Startovní čísla budou umístěna: jménem na prsou a startovním číslem na zádech. Ve skokanských disciplínách je umístění startovního čísla se jménem na rozhodnutí závodníka.Použije jenom jedno startovní číslo.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v aletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v místnosti č. 114 v 1.NP (vstupní hala), a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v atletické haly.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu Mudr. Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č.108 v 1.NP v atletické haly.

Časový pořad

sobota, 19.2.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh tyč Dky koule 3kg Dky
10:05 dálka Jři
10:15 60m p 83,8 Jky Rozběh
10:30 60m p 91,4 Dci Rozběh
10:45 60m p 99,1 Jři Rozběh
11:00 60 m Dky Rozběh
11:15 60 m Jky Rozběh
11:30 60 m Dci Rozběh
11:45 60 m Jři Rozběh dálka Jky
12:00 60m p 76,2-8,5 Dky Finále koule 5kg Dci
12:15 60m p 83,8 Jky Finále
12:30 60m p 91,4 Dci Finále
12:45 60m p 99,1 Jři Finále
13:00 60 m Dky Finále tyč Jky
13:10 60 m Jky Finále
13:20 60 m Dci Finále
13:30 60 m Jři Finále dálka Dci
14:15 výška Dky
14:20 800 m Dky Rozběh
14:40 800 m Jky Rozběh
15:00 800 m Dci Rozběh
15:15 dálka Dky
15:20 800 m Jři Rozběh
15:30 tyč Dci
15:40 400 m Dky Rozběh
16:00 400 m Jky Rozběh
16:15 výška Jky
16:20 400 m Dci Rozběh
16:40 400 m Jři Rozběh
16:45 trojskok Jři
17:00 3000 m Dky Finále
17:20 3000 m Jky Finále
17:40 3000 m Jři Finále
17:55 3000 m Dci Finále

neděle, 20.2.2022

Čas Disciplíny
09:30 výška Dci tyč Jři trojskok Jky
10:00 200 m Dky Rozběh
10:15 200 m Jky Rozběh
10:30 200 m Dci Rozběh
10:45 200 m Jři Rozběh koule 4kg Jky
11:00 800 m Dky Finále
11:10 800 m Jky Finále
11:15 trojskok Dci
11:20 800 m Dci Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:50 400 m Dky Finále
12:00 400 m Jky Finále
12:10 400 m Dci Finále
12:20 400 m Jři Finále
12:35 200 m Dky Finále
12:45 200 m Jky Finále trojskok Dky
12:55 200 m Dci Finále
13:05 200 m Jři Finále
13:20 1500 m Dky Finále koule 6kg Jři
13:30 1500 m Jky Finále
13:40 1500 m Dci Finále
13:50 1500 m Jři Finále
14:00 4x200 m Dky Finále
14:15 4x200 m Jky Finále
14:30 4x200 m Dci Finále
14:45 4x200 m Jři Finále

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef v rámci platných hygienických opatření.

Další informace

N A B Í D K A U B Y T O V Á N Í:

 

Clarion Congress Hotel (speciální cenová nabídka)

ADRESA: Zkrácená 2703,

700 30 Ostrava – Zábřeh

TELEFON: +420 596 702 111

FAX: +420 596 702 860 E-MAIL: reception.ccho@clarion-hotels.cz WEB: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

 

 

Hotel Puls

ADRESA: Ruská 3077/135,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 596 790 611

FAX: +420 596 790 612 E-MAIL: recepce@arena-vitkovice.cz WEB: www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

 

 

 

Best Western Hotel Vista

ADRESA: Hotel VISTA Kpt. Vajdy 3046/2,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 597 221 111, +420 733 665 220 E-MAIL: reservation@hotelvista.cz WEB: www.hotelvista.cz

 

 

 

 

LOWCOST Hotel

TELEFON: +420 725 373 793 EMAIL: recepce@lc-hotel.cz WEB: www.lc-hotel.cz

 

 

 

Koleje VŠB - TU Ostrava

ADRESA: Studentská 1770/1,

708 00 Ostrava - Poruba

TELEFON: 596 996 155 E-MAIL: jan.stonis@vsb.cz nebo hotel@vsb.cz WEB: www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka

 

 

 

Hotel Paradise*** Ostrava

ADRESA: 28. října 272,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 626 497, 728 034 711 E-MAIL: hotel.paradise@seznam.cz WEB: www.hotel-ostrava.eu

 

 

 

Harmony Hotel Club

ADRESA: 28. října 1263/170,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 652 111 E-MAIL: ostrava@harmonyclub.cz WEB: www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-ubytovani.html

 

 

 

 

Hotel BEST

ADRESA: Keltičkova 60, Slezská Ostrava,

710 00 (stadion Bazaly)

TELEFON: +420 777 177 842 EMAIL: recepce@hotel-best.cz WEB: www.hotel-best.cz

 

 

 

 

Hotel Palfrig ****Stará Ves nad Ondřejnicí

ADRESA: Záhumenní 306

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

TELEFON: 721 854 100 E-MAIL: info@hotel-palfrig.cz WEB: www.hotel-palfrig.cz

 

 

 

 

 

Penzion Padre ****Ostrava - Vítkovice

ADRESA: Ruská 1230/121

703 00 Ostrava - Vítkovice

TELEFON: 601 577 777 E-MAIL: info@pensionpadre.cz

 

Hotel Veronika ***Ostrava - Vítkovice

ADRESA: Mírové náměstí 519/3d

703 00 Ostrava - Vítkovice

TELEFON: 597 582 100 E-MAIL: recepce@hotelveronika.cz WEB: www.hotelveronika.cz

 

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor a skoku vysokého a vrhu koulí.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion v sobotu 19.2.2022 od 8,45hod. a v neděli 20.2.2022 od 8,15hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Podle nařízení majitele haly mají do haly povolen vstup závodníci, trenéři, rozhodčí,pořadatelé,technický personál a diváci do celkového počtu 400 osob.