Memoriál Ludvíka Daňka

hlavička

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Turnov a Město Turnov, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českého olympijského výboru a Českého atletického svazu

Datum

24.05.2022

Místo

Turnov (Skálova 207, Turnov 51101)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Dinga 734 693 832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Svobodová Jana 724 022 275 j.svob@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Technický ředitel Mikeš Pavel 775 646 487 mikes.stadion@seznam.cz
Hlasatel Škorpil Štěpán, Přibáň Jaroslav
Lékař ZZS LK 724 579 721 tronickova@zzslk.cz
Režie Pavel Průša
Vedoucí ceremoniálu Nováková Vlasta 723 575 039
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. 608 884 612 balzej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1932 - 2007
ročníky 2000 - 2002
ročníky 1932 - 2007

Soutěže

Muži 100 m, 300 m, 800 m, 400m p 91,4, 4x100 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, chůze 3000m
Muži 20-22 let tyč
Ženy 100 m, 800 m, 4x100 m, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšku ve skoku o tyči určí technický delegát na základě přihlášek.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vyhlašován bude vždy jen vítěz, v disku prvních 6 a ve LKAS první 3 štafety 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově zázemí stadionu (1. patro) 

Startovné

startovné 200 Kč pro předem přihlášené starty (štafety startovné neplatí)

Přihláška v den závodu 400 Kč (pouze doplnění startovního pole), nejpozději 60min. před zahájením disciplíny.

Přihlášky

V termínu od 16. 5. do 19. 5. 2022 (24.00 hod.). Přihlásit závodníky ČR lze pouze prostřednictvím oddílů přes atletickou kancelář ČAS: www.atletika.cz. 

Výběr startujících bude proveden v pátek 20. 5. 2022 a zveřejněn na stránkách: www.atletika.cz, http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com

Zahraniční závodníky přihlašujte do středy 18.5. 2022 přes manažera mítinku – Pavel Tunka tunkapa@seznam.cz

Výdej startovních čísel a úhrada startovného budou ukončeny vždy 60 min. před zahájením disciplíny! Nutné z důvodu vytvoření finálních startovních listin.
 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 24.5.2022 od 13.00 hod. v kanceláři u hlavního vchodu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlé sportovní hale, eventuálně v parčíku přes ulici. Prosíme o dodržování maximální bezpečnosti při závodech.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude potrestáno vyloučením závodníka ze soutěže. Pořadatelé věří, že všichni závodníci toto opatření pochopí a budou ho respektovat. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově (oranžová budova u startu na 100m). 

 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v technické budově (oranžová budova u startu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.
15-20 min. - před zahájením běžeckých disciplín, 25-30 min. - před zahájením technických disciplín

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v halvní budově zázemí stadionu (hlavním vchodem vlevo), a to pro závodníky šatny č. 1,3,4 a pro závodnice šatny č.2,6 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. 
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšku a zvyšování ve skoku o tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově zázemí stadionu (hlavní vchod vlevo) šatna č.5

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna posádkou - Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 24.5.2022

Čas Disciplíny
15:00 vrh koulí osobností
15:20 4x100 m Ž
15:30 4x100 m M
15:35 dálka Ž
15:45 smíšená žákovská štafeta LKAS 8x200m
16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16:15 100 m Ž
16:20 tyč Ž tyč U23M
16:30 disk 2kg M
16:50 100 m M
17:10 dálka M
17:20 400m p 91,4 M
17:35 koule 4kg Ž koule 7,26kg M
17:40 1. blok vyhlašování
18:00 300 m M
18:10 oštěp 600g Ž
18:20 800 m M
18:40 800 m Ž
18:50 chůze 3000m Ž chůze 3000m M
19:10 2. blok vyhlašování
19:20 tombola

Další informace

za umístění na prvních čtyřech místech (ve všech individuálních disciplínách kromě: hod diskem mužů, vrh koulí žen, skok o tyči mužů do 22 let, štafety 4 x 100 m a 3000 m chůze – open)
- finanční odměna ve výši:

1.místo - 5. 000,- Kč, 2.místo - 3. 000,- Kč, 3.místo - 2. 000,- Kč, 4.místo - Kč 1. 000,-

Vyplacení odměn za umístění v plné výši je podmíněno splněním výkonostního "A" limitu. Při nesplnění "A" limitu je finanční odměna krácena o 50% .

(limit "A" uveřejněn na stránkách pořadatele)

Bonus za splnění A lim itu na MS 2022 Eugene – 7.000 Kč (pouze   závodníci ČR)

Bonus za splnění A lim itu na ME 2022 Mnichov – 5.000 Kč (pouze   závodníci ČR)

Vyplacen bude vyšší dosažený bonus.

Memoriálové disciplíny: disk - Memoriál Ludvíka Daňka, 800m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka, 400m př. - Memoriál Michala Kobosila, oštěp - Memoriál Antonína Koška, tyč - Memoriál Františka Svobody, štafety 8x200 (žactvo) - Memoriál Karla Koláře. 

Kontakty pro závodníky a manažery: AC Turnov, z.s.- atletika, Skálova 207, 511 01 Turnov, http://acturnov.com/, ac.turnov@seznam.cz   

Svobodová Jana (manažeři závodníků) – ředitel mítinku

+420 724 022 275, ac.turnov@seznam.cz

Tunka Pavel – manažer mítinku

+420 702 078 119, tunkapa@seznam.cz

Přihlásit lze pouze přes atletickou kancelář ČAS: www.atletika.cz

Prosíme o maximální dodržování bezpečnosti při závodech.

patička