Štafetový pohár - okresní kolo Svitavy

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje ZŠ Litomyšl, Zámecká, SVČ Litomyšl, atletickýoddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

28.04.2022

Místo

Litomyšl (Městský stadion Černá hora)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Doseděl Petr 733153667 petr.dosedel@1zs.litomysl.cz
Hlavní rozhodčí Jan Kubíček
Technický ředitel Janda Petr 732163054

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Žáci přihlášené školy vytvoří 3 štafety:

1.    8 x 100m ( 4 chlapci + 4 dívky z 1. - 3. třídy)

2.    8 x 100m (4 chlapci + 4 dívky ze 4. - 5. třídy)

3.    8 x 200m = mix 2 ch (1. - 3. tř.)  +  2 d (1. - 3. tř.)  + 2 ch (4. - 5tř.)

  + 2 d (4. - 5. tř)

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety na 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve
štafetě na 8x200 m.

Během závodu štafet budou vloženy závody ve skoku z místa a hod medicinbalem.

Do krajského finále postupují první 2 školy. Další školy do celkového počtu 12 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu v Litomyšli v od 8:00 hodin

Startovné

Přihlášené školy startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od čtvrtka 31. 3. 2022 do úterý 26. 4. 2022 do 23:00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od  8,30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně atletického stadionu, WC k dispozici v přízemí stadionu

Startovní listiny

Přihlášky v listinné podobě potvrzené ředitelem školy předají vedoucí družstev před zahájením soutěže.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu je v kompetenci ředitele závodu

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně uvedeny po doběhu jednotlivých šafet. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 28.4.2022

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace štafet škol, porada vedoucích družstev
08:45 Slavnostní zahájení , rozcvičení
09:15 8 x 100 m 1-3 sm
09:30 8 x 100 m 4-5 sm
09:35 Medicinbal 1. - 3. třída - doplňková disciplína dle zájmu
09:50 Medicinbal 4. - 5. třída - doplňková disciplína dle zájmu
10:20 8x200 mA 1-5 sm
10:55 8x200 mB 1-5 sm
11:00 Skok snožmo z místa všechny kategorie - doplňková disciplína dle zájmu
11:40 Vyhlášení výsledků, předání cen
12:00 pozn. Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol