Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie IV. - Olomouc

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

04.05.2022

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Novotný Robert 603 948 958 robert.novotny27@seznam.cz
Hlavní rozhodčí David Uhlíř
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008


Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků (závodnic) ve všech úrovních soutěže. Mohou být přihlášeni max. 2 náhradníci.

Kategorie IV - starší žáci, starší žákyně
ročník narození 2006, 2007, 2008
základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy
• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Pořadatelé okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále jsou povinni zpracovat výsledky v programu Atletická kancelář 2 – Pohár rozhlasu.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.
Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly.
Změny provádějí vedoucí družstev od 8:00 do 8:30 hodin. V 8:30 proběhne porada vedoucích. 

Přihlášky

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webové stránce ČAS nebo na stránkách Poháru rozhlasu od 19.4.2022 do úterý 3.5.2022 do 12:00 hodin. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle hlavní tribuny za cílem a budou online na webu www.atletika.cz.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.


BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.
Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.
Výsledky okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále se zpracovávají v programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.


POSTUPOVÝ KLÍČ:

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.


VÝSLEDKY:

Republikové finále (RF)
Výsledky RF zašle pořadatel ihned po skončení soutěže prostřednictvím Atletické kanceláře 2 na web ČAS. Výsledky budou zveřejněny na www.poharrozhlasu.cz a www.atletika.cz.


ODMĚNY:

Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK, KF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě). Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v RF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě).

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

středa, 4.5.2022

Čas Disciplíny
09:00 4x60 m Žci Běh dálka Žky
09:30 výška Žci koule 4kg Žci
10:00 4x60 m Žky Běh
10:30 dálka Žci koule 3kg Žky
11:00 60 m Žky Běh výška Žky
12:00 60 m Žci Běh
12:20 800 m Žky Běh
12:40 1500 m Žci Běh