Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - mladší žactvo - Olomouc

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

11.05.2022

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Novotný Robert 603 948 958 robert.novotny27@seznam.cz
Hlavní rozhodčí David Uhlíř

Startují

ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010


Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků (závodnic) ve všech úrovních soutěže. Mohou být přihlášeni max. 2 náhradníci.

Kategorie III - mladší žáci, mladší žákyně
ročník narození 2008, 2009, 2010 (nelze, aby závodil žák z 5. třídy)
základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:
    • Družstvo je složeno z žáků jedné školy
    • Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Pořadatelé okresních a obvodních kol, krajských finále a republikového finále jsou povinni zpracovat výsledky v programu Atletická kancelář 2 – Pohár rozhlasu.

Soutěže

Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:

Okresní kola a krajská finále organizuje ČAS ve spolupráci s krajskými úřady. Republikové finále organizuje ČAS. Závodí se podle pravidel atletiky, rozpisu pro organizaci PR a propozic okresních kol a krajských finále.
Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm. Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

DOKLADY PRO START:

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly.
Změny provádějí vedoucí družstev od 8:00 do 8:30 hodin. V 8:30 proběhne porada vedoucích. 

Přihlášky

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webové stránce ČAS (https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2019-05-16) od 19.4.2022 do úterý 10.5.2022 do 12:00 hodin. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle hlavní tribuny za cílem a budou online na webu www.atletika.cz.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

BODOVÁNÍ:

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.
Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu.

ODMĚNY:

Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK, KF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě). Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v RF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry, medaile a diplomy pro družstva na 1. – 3. místě).

POSTUPOVÝ KLÍČ:

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

středa, 11.5.2022

Čas Disciplíny
09:00 4x60 m Žcm Běh dálka Žkm
09:30 výška Žcm kriket Žcm
10:00 4x60 m Žkm Běh
10:30 dálka Žcm kriket Žkm
11:00 60 m Žkm Běh výška Žkm
12:00 60 m Žcm Běh
12:20 600 m Žkm Běh
12:40 1000 m Žcm Běh