Mistrovství ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s. ve spolupráci se sportovně rekreačním areálem „U Horejšů“.

Datum

04.06.2022

Místo

Zadov (Lyžařský areál „U Horejšů“, Zadov 19, Zadov-Stachy, 384 73)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Tomáš Taubr
Technický delegát Jindřich Linhart 723304588
Ředitel závodu Bc. Tomáš Linhart
Hlavní rozhodčí Ing. Jan Vencl
Výsledky zpracoval Smetana Martin

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Kategorie

Junioři          19 let a mladší          roč.2003 a mladší    -   6,3 km       

Muži A           20 - 39 let                  roč.2002 - 1983        - 12 km

Muži B           40 - 49 let                  roč.1982 - 1973        - 12 km

Muži C           50 - 59 let                  roč.1972 - 1963        -   6,3 km

Muži D           60- 69 let                   roč.1962 - 1953        -   6,3 km

Muži E           70 let a starší            roč.1952 a starší      -   6,3 km

Juniorky       16 -19 let                   roč.2003 a mladší    -   6,3 km

Ženy A          20 - 34 let                  roč.2002 - 1988        - 12 km

Ženy B          35 - 44 let                  roč.1987 - 1978        - 12 km

Ženy C          45 - 54 let                  roč.1977 - 1968        -   6,3 km

Ženy D          55 - 64 let                  roč.1967 - 1958        -   6,3 km

Ženy E          65 let a starší            roč.1957 a starší      -   6,3 km

Soutěže

Technická ustanovení

Trať závodu je okruhová, vedená po lesních cestách a lyžařských sjezdovkách. Trať je profilově i technicky náročná a svými parametry odpovídá světovým či evropským šampionátům.

  • Na trati závodu bude závodníkům k dispozici občerstvovací stanice s vodou a s houbičkami na opláchnutí obličeje. Občerstvovací stanice se bude nacházet při průběhu jednotlivých kol.

Délka tratí:                      6300m - 2 x malý okruh 3150m / převýšení +220m/-201m

                                     12000m - 3 x velký okruh 4000m +262m/-246m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky do MČR v běhu do vrchu

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2. do neděle 29. května 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 29. května 2022 ve 23:59 hodin. V pondělí 30.5.2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu souteze@atletika.cz  dodatečnou přihlášku do závodu s tím, že je současně nutné uhradit na účet ČAS (viz níže) administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději v pondělí 30.5.2022 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
Závodníci přihlášení do MČR startovné neplatí. 
Bankovní účet ČAS (pro úhradu administrativního poplatku za dodatečnou přihlášku do závodu):     
Číslo účtu: 153150982/0300 Variabilní symbol: "číslo atletického klubu nebo oddílu"

Přihlášky mimo MČR v běhu do vrchu

Podávají jednotlivci na webových stránkách www.behdovrchu.com, a to do čtvrtka 2. 6. 2022 do 24:00 hod., případně v pátek v hospůdce u Horejšů nebo v den startu.

Startovné 100,- Kč se hradí při prezentaci v závodní kanceláři. V ceně startovného je občerstvení po závodě.

Prezentace

V pátek 3. června od 16:00 do 20:00 hod a v sobotu 4. června od 11:00 hod v hospůdce u Horejšů

Šatny

Sprchy s teplou vodou nebudou k dispozici. K dispozici bude venkovní sprcha se studenou vodou v prostoru Areálu u Horejšů.

Výsledky

Vyhodnocení bude provedeno u sportovně - relaxačního centra „U Horejšů“ v 16:15 hod.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to hlavnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Složení jury závodu

Ředitel závodu:          Bc.Tomáš Linhart

Technický delegát:     Jindřich Linhart 

Hlavní rozhodčí:         Ing. Jan Vencl

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v Penzionu u Horejšů.

Časový pořad

sobota, 4.6.2022

Čas Disciplíny
13:30 J-MČR, Jky-MČR, junioři, juniorky a mladší, ženy C, ženy D, ženy E, muži C, muži D, muži E
14:30 Muži A, Muži B, Ženy A, Ženy B

Parkování

Parkování vozidel závodníků a doprovodu na parkovišti v areálu U Horejšů nebo na parkovišti před lyžařským stadionem.

Další informace

Doporučené ubytovací kapacity možno nalézt na stránkách www.sumavanet.cz, www.zadov.cz, www.chatacihelny.cz

Kontakt

Jindřich Linhart, Vondroušova 1162, 163 00 Praha 6 - Řepy II

mobil: 723 304 588, zaměstnání: 974 836 246

e-mail: jin.linhart@post.cz

web: www.behdovrchu.com