Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

29.07.2023 - 30.07.2023

Místo

Tábor (atletický stadion ve sportovním areálu Mír (U Stadionu Míru 1579, Tábor))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Ladislav Kňákal 602301676 ladislav.knakal@volny.cz
Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Předseda OV David Bor dbor@atletika.cz
Ředitel závodu Petr Nývlt p.nyvlt@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Tipka
Technický ředitel Luboš Bartáček
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM s. r. o. info@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1933 - 2007
ročníky 1933 - 2007

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice:

 • obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2022,
 • podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to nejvýše do počtu startujících uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2023, II. díl.

Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované do čtvrtka 27.7.2023 do 18:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS podaný do dne uzávěrky přihlášky zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 Technických pravidel.

d) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 29.7.2023 od 09:30 hodin a v neděli 30.7.2023 od 09:00 hodin v prvním patře haly (přístup po kovovém schodišti v prostoru nad cílem).

 

Přihlášky

 1. Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. do neděle 23. 7. 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 23. 7. 2023 ve 23.59 hodin.
   
 2. V pondělí 24. 7. 2023 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 27.7. 2023 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
   
 3. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 1. 2023 dne uzávěrky přihlášky
 4. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2005 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.
   
 5. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2006 - 2007 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.
   
 6. Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 může být upravena podle ustanovení uvedených v odst. 2, jinak bude v celém rozsahu odmítnuta.
   
 7. Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v odst. 1, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

 • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 25. do čtvrtka 27. 7. 2023, ukončení prezentace je ve čtvrtek 27. 7. 2023 v 18.00 hodin,
 • u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 28. 7. 2023 do 18.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovního označení bude probíhat v sobotu 29. a v neděli 30.7.2023, a to vždy od 09.00 hodin před hlavním vchodem do sportovního areálu Mír.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží startovní označení, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

 • startovní označení se jménem na prsou,
 • startovní označení beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze jedno startovní označení se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Na finále 100 m mužů a 100 m žen budou speciální čísla, která dostanou závodníci, resp. závodniíce ve svolavatelně před finálovým během.

Rozcvičování

V pátek 28.7.2023 se lze od 16:00 do 19:00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno rozcvičování pouze mimo závodní plochu stadionu.

V areálu stadionu je možné k rozcvičení využít rovinku pod stadionem a při nepřízni počasí  atletický koridor v přízemí haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v k tomu určeném prostoru - zadní vstup do atletického koridoru v prostoru nad cílem. Každý závodník může předložit maximálně dva kusy náčiní pro danou soutěž.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rovince pod stadionem. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli pod kovovými schody ze strany budovy haly v prostoru nad cílem a u svolavatelny.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Budou k dispozici v první patře haly (nad atletickým koridorem)) a jsou určeny pouze k převlékání a osobní hygieně, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli pod kovovými schody ze strany haly v prostoru nad cílem.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod kovovými schody ze strany haly v prostoru nad cílem a zveřejňovány online na webové stránce ČAS (/http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod kovovými schody ze strany haly v prostoru nad cílem, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát: Ladislav Kňákal

Ředitel závodů: Petr Nývlt

Hlavní rozhodčí: Václav Tipka

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených místnostech v prvním patře haly.

Zdravotní služba

Pracoviště zdravotníka se bude nacházet na stadionu v prostoru cíle a bude řádně označeno.

Časový pořad

sobota, 29.7.2023

Čas Disciplíny
11:45 kladivo 4kg Ž Finále
13:15 400m p 76,2 Ž Rozběh
13:30 1. Slavnostní vyhlášení
13:35 trojskok M Finále
13:40 400m p 91,4 M Rozběh
14:05 800 m Ž Rozběh
14:15 koule 4kg Ž Finále
14:20 výška Ž Finále
14:25 800 m M Rozběh
14:45 100 m Ž Rozběh
15:05 100 m M Rozběh
15:30 100m p 83,8 Ž Rozběh
15:50 tyč M Finále
15:55 110m p 106,7 M Rozběh
16:15 disk 1kg Ž Finále
16:20 400 m Ž Rozběh
16:40 400 m M Rozběh
16:55 2. Slavnostní vyhlášení
17:02 Slavnostní zahájení
17:15 100 m Ž Finále
17:25 100 m M Finále
17:30 trojskok Ž Finále
17:40 100m p 83,8 Ž Finále
17:45 3. Slavnostní vyhlášení
17:50 disk 2kg M Finále
17:55 110m p 106,7 M Finále
18:05 3000m p 76,2 Ž Finále
18:25 3000m p 91,4 M Finále
18:40 4x100 m Ž Finále
18:50 4x100 m M Finále
19:00 4. Slavnostní vyhlášení
19:15 5000 m Ž Finále
19:35 5. Slavnostní vyhlášení
19:45 5000 m M Finále
20:15 6. Slavnostní vyhlášení

neděle, 30.7.2023

Čas Disciplíny
11:30 kladivo 7,26kg M Finále
12:00 výška M Finále
13:05 1. Slavnostní vyhlášení
13:15 200 m Ž Rozběh
13:20 oštěp 600g Ž Finále
13:35 200 m M Rozběh
13:50 tyč Ž Finále
13:55 dálka Ž Finále
14:10 400m p 76,2 Ž Finále
14:25 400m p 91,4 M Finále
14:35 koule 7,26kg M Finále
14:40 400 m Ž Finále
14:50 400 m M Finále
15:00 800 m Ž Finále
15:10 800 m M Finále
15:15 2. Slavnostní vyhlášení
15:30 200 m Ž Finále
15:40 dálka M Finále
15:45 200 m M Finále
15:55 oštěp 800g M Finále
16:00 1500 m Ž Finále
16:15 1500 m M Finále
16:30 4x400 m Ž Finále
16:45 4x400 m M Finále
17:00 3. Slavnostní vyhlášení
17:10 4. Slavnostní vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v areálu stadionu.  

Možnosti ubytování


Hotel Tábor

Adresa
Web https://hoteltabor.eu/
Telefon
Email
Poznámka


LH HOTEL DVOŘÁK TÁBOR

Adresa
Web https://www.lhdvoraktabor.cz/
Telefon
Email
Poznámka


Hotel Relax U Drsů

Adresa
Web https://hotel-relax.cz/
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

V blízkosti stadionu bude umožněno parkování na vyhrazených parkovištích, například u plaveckého bazénu hned vedle stadionu. Parkoviště přímo na stadionu bude z kapacitních důvodů uzavřeno. Doporučujeme případně využít parkování v parkovacím domě pod Střelnicí na konci jordánské hráze a pak na stadion dojít pěšky - cca 5 minut.

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat před hlavním vchodem do sportovního areálu Mír.

Vstupenky na sezení je možné zakoupit na https://www.ticketportal.cz/sport/atletika. 

Vstupenky na stání je možné zakoupit pouze na místě.

Další informace

Informace k uskladnění tyčí:

Uskladnění tyčí je možné v pátek 28.7. 2023 v době oficiálního tréninku. V sobotu 29.7.2023 pak od 8:00 do 11:00 hodin. V případě požadavku na uskladnění tyčí v jiné době je potřeba toto sdělit předsedovi OV emailem na dbor@atletika.cz do čtvrtka 27.7.2023.
Všem závodníkům a závodnicím přejeme dosažení co nejlepších výkonů a těšíme se s nimi na shledanou v Táboře.

Upozornění pro řidiče:
V Táboře je v době konání MČR 2023 složitá dopravní situace v souvislosti s rekonstrukcí hráze Jordánu a jejího uzavření. Doporučujeme účastníkům sledovat dopravní situaci ve městě.