Mistrovství ČR veteránů na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

02.09.2023

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Fanturová Helena
Ředitel závodu Dočkal Drahoslav
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Lékař ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje Atletický klub Olomouc
Výsledky zpracoval Zedník Jan

Startují

ročníky 1924 - 1988
ročníky 1924 - 1988

Členové SV ČAS se zaplaceným ročním příspěvkem na rok 2023. Členský příspěvek (900,- Kč) je možné uhradit při prezentaci.

Startují ženy a muži od 35 let věku ve věkových kategoriích po pěti letech od data narození 2. 9. 1988 včetně.

Soutěže

Veteráni 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80m p, 100m p 83,8, 110m p 106,7, 300m p 83,8, 400m p 91,4, 2000m p 83,8, 3000m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, koule 4kg, koule 5kg, koule 6kg, koule 7,26kg, disk 1kg, disk 1,5kg, disk 2kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, kladivo 5kg, kladivo 6kg, kladivo 7,26kg, oštěp 400g, oštěp 500g, oštěp 600g, oštěp 700g, oštěp 800g, břemeno 16kg, chůze 5000m
Veteránky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80m p, 100m p 83,8, 300m p 83,8, 400m p 83,8, 2000m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 2kg, koule 3kg, koule 4kg, disk 0,75kg, disk 1kg, kladivo 3kg, kladivo 4kg, oštěp 400g, oštěp 500g, oštěp 600g, břemeno 10kg, chůze 5000m

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky, pravidel WVA a tohoto rozpisu.
Atletická dráha i sektory mají umělý povrch polytan, na oválu je 8 drah.
Je možné použití treter s max. délkou hřebů 6 mm.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu dle počtu startujících v jednotlivých kategoriích, včetně sloučení startů více kategorií.

Disciplíny:         
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110m/100m/80m př., 300m/400m př., 2000m/3000 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, břemeno, 5 km chůze, štafeta (4x100m).

Výška:
Výškaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat.
Základní výšky: skupina A – 132 cm, skupina B – 96 cm. Zvyšování po 3 cm.

Tyč:
Tyčkaři napíší do přihlášky skupinu, ve které budou skákat.
Základní výška bude stanovena na místě s vrchníkem soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena:
V pátek 1. září 17.00 – 19.00 hod. V prostorách tribuny stadionu
V sobotu 2. září 8.00 – 12.00 hod. V prostorách tribuny stadionu

Startovné

Přihlášky do stanoveného termínu (30. 8. 2023) 150,- za jednu disciplínu, 100,- Kč za další přihlášenou disciplínu. Cizinci platí dvojnásobné startovné.

Lze startovat maximálně ve 3 individuálních disciplínách a štafetě. Přihlášení později nebo na místě (nejpozději však do 12.00 hod.) platí dvojnásobné za každou přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Nejpozději do středy 30. 8. 2023 do 24.00 hod. přes webový formulář na adrese http://mistraky.unas.cz nebo poštou na adresu:  Jan Zedník, Žateckých 1258/15,140 00 Praha 4 (neposílejte doporučeně).

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k nutnosti zapsat všechny přihlášky do programu Atletická kancelář nemusí být pozdější přihlášky a přihlášky v den závodu pořadatelem akceptovány. Ve výjimečných případech bude start umožněn za dvojnásobné startovné.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Budou zveřejněny na www.atletika.cz (členská sekce – veteráni – výsledky MČR) a na stránkách http://atletikaolomouc.cz, později ve Veteránském zpravodaji.

Vyhodnocení:   První tři závodníci v disciplíně obdrží medaili (v kategoriích 35-59 a 60+).

Protesty

Do 15 minut po skončení disciplíny s vkladem 50,- Kč u ředitele závodu.

Zdravotní služba

Zajišťuje Český Červený Kříž Olomouc

Časový pořad

sobota, 2.9.2023

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 5kg V kladivo 6kg V kladivo 7,26kg V 35 chůze 5000m V Finále chůze 5000m Vky Finále
09:50 10000 m Vky Finále 10000 m V Finále
10:00 kladivo 3kg V kladivo 4kg V
10:15 dálka Vky dálka V 60 oštěp 700g V oštěp 800g V
11:00 kladivo 3kg Vky kladivo 4kg Vky
11:10 110m p 106,7 V Finále koule 3kg V koule 5kg V
11:30 100m p 83,8 Vky Finále 100m p 83,8 V Finále výška Vky B výška V B
11:31 disk 1kg V 70
11:44 disk 0,75kg Vky VL disk 1kg Vky VL
11:45 80m p V Finále 80m p Vky Finále
12:00 Slavnostní zahájení
12:20 100 m V Běh tyč Vky B tyč V B dálka V koule 6kg V koule 7,26kg V 35
12:40 100 m Vky Běh oštěp 400g V oštěp 500g V oštěp 600g V
12:50 800 m V Běh
13:05 800 m Vky Běh tyč V A tyč Vky A
13:10 První blok slavnostního vyhlášení
13:20 400m p 91,4 V Běh 400m p 83,8 Vky Běh disk 1,5kg V VL
13:35 300m p 83,8 V Běh 300m p 83,8 Vky Běh výška V A výška Vky A
13:40 oštěp 400g Vky oštěp 500g Vky oštěp 600g Vky
13:45 5000 m Vky Finále 5000 m V Finále
14:25 2000m p 83,8 V Finále 2000m p 83,8 Vky Finále koule 4kg V 70 disk 1kg V 60 disk 2kg V HL
14:40 3000m p 91,4 V Finále trojskok V trojskok Vky koule 2kg Vky koule 3kg Vky koule 4kg Vky
15:05 400 m V Běh
15:20 400 m Vky Běh břemeno 10kg Vky 60
15:30 1500 m V Finále
15:45 1500 m Vky Finále
15:50 Druhý blok slavnostního vyhlášení
16:00 200 m V Běh břemeno 16kg V 60
16:20 200 m Vky Běh
17:00 Třetí blok slavnostního vyhlášení

Stravování

V bufetu v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


koleje University Palackého

Adresa Šmeralova 12, Olomouc
Web https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/
Telefon 585638175
Email
Poznámka


Hotel Flora

Adresa Krapkova 439/34, Olomouc
Web www.hotelflora.cz
Telefon 724030428
Email
Poznámka


Penzion BARBORKA

Adresa Tovární 36, Olomouc
Web https://olomoucubytovani.cz/
Telefon 608713984
Email
Poznámka


Ubytovna Marie

Adresa tř.Svobody 78/41, Olomouc
Web http://www.ubytovnamarie.cz/
Telefon 585220220, 725119141
Email
Poznámka

Další informace

Společenský večer a závěrečné vyhodnocení: 
Společenský večer se uskuteční v klubovně Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly na stadionu, je možné si objednat večeři v ceně 150,- Kč.